overzicht referenties parkstad inspecties
 • Alles
 • Elektrische installaties
 • Energie
 • Opleidingen
 • Stookinstallaties
 • Conditiemeting
 • Advies
 • Alles
 • Installatiebedrijven
 • Industrie
 • Verzekering verplicht
 • Onderwijs / Zorg
 • Retail
 • Overheid en semi-overheid

Referentie Woningcorporatie Mooiland 2020

Woningcorporatie Mooiland 2020

Mooiland huisvest ruim 60.000 mensen in 25.000 woningen verspreid over heel Nederland. Zij geven thuis door te zorgen voor voldoende betaalbare, kwalitatief goede en duurzame huurwoningen. Mooiland wil graag een corporatie zijn die herkenbaar, aanspreekbaar en bereikbaar is voor huurders. Zij willen weten wat er speelt en hebben oog voor prettig wonen in de wijk.

Enkele jaren geleden interviewden wij Geert Janssen van woningcorporatie Mooiland over hun ervaringen met Parkstad Inspecties, die bij Mooiland inspecties uitvoert van centrale stookinstallaties en de gasleidingen.

Omdat Parkstad Inspecties ook de NEN 2767 inspecties (conditiemeting), de SCIOS Scope 10 inspecties (brandrisico-inspectie van het elektrisch materieel) en inmiddels ook de SCIOS Scope 12 inspectie (zonnestroominstallaties) uitvoert, hebben wij opnieuw contact gezocht met Mooiland. De centrale vraag is natuurlijk: voldoet Parkstad Inspecties nog steeds aan hun verwachtingen?

In gesprek met Hugo Poos, adviseur installaties bij Mooiland.

Wat is jouw rol als adviseur installaties bij Mooiland? Hugo Poos: “Samen met mijn collega adviseer ik de interne organisatie op het gebied van installatietechniek. Door onze kennis en ervaring kunnen wij in nieuwbouw- of renovatieprojecten een kundig advies geven wat betreft de keuze voor een bepaalde installatie.”

Waarom hebben jullie wederom gekozen voor Parkstad Inspecties?

“Zoals bekend werkt onze corporatie al vele jaren met Parkstad Inspecties. Samen met twee andere gerenommeerde inspectiebedrijven mocht Parkstad Inspecties meedoen in een nieuwe aanbesteding. De prijs bleek voldoende concurrerend te zijn, dus dat was al mooi. Nog belangrijker was dat Parkstad Inspecties in hun plan van aanpak wederom lieten zien dat zij met ons meedenken en pro-actief zijn. Dat was met name doorslaggevend in onze keuze.

Wij zijn tevreden over onze samenwerking; hebben goede contacten en korte lijntjes. De inspecteur belt tijdens inspecties direct naar Mooiland als er vragen zijn. Wij worden niet na de inspectie verrast door mails met onverwachte constateringen. En als het een keertje tegenzit, dan wordt er meegedacht in de oplossing. Zij zijn niet voor een gat te vangen!”

Als voorbeeld noemt Hugo het nieuwe softwareprogramma van Mooiland dat nog niet goed werkte tijdens de pilot met Parkstad Inspecties. Hugo Poos: “Er is door Parkstad Inspecties snel een adequate oplossing gevonden in het invullen van papieren formulieren. Wellicht niet erg modern, voor ons wel functioneel.”

Hugo Poos waardeert het dat bij geconstateerde gebreken de inspecteur dit rechtstreeks met het betreffende installatiebedrijf oppakt. Ook de corona-situatie heeft voor geen enkel probleem gezorgd; inspecties worden op een later tijdstip uitgevoerd. Het kan nu eenmaal niet anders. Wij waarderen deze realistische houding. Ook bij spoedklussen kun je op de mensen van Parkstad Inspecties rekenen.

Speelt duurzaamheid een belangrijke rol t.a.v. technische installaties?

Hugo Poos: “Duurzaamheid is zeker belangrijk voor ons. Wij kijken met name naar duurzame investeringen die op den duur kostenbesparend zijn én een bijdrage leveren aan de verbetering van het wooncomfort. Wij zijn al met enkele pilotprojecten bezig.”

Hij vervolgt: “Wat betreft PV-technieken houden wij ruggespraak met de kennisdeskundigen van Parkstad Inspecties. Samen bespreken wij de ontwikkelingen en hoe wij hierop het beste kunnen anticiperen.”

Verbeterpunten voor Parkstad Inspecties?

Op de vraag of er nog verbeterpunten zijn voor Parkstad Inspecties, antwoordt Hugo Poos dat Mooiland erg tevreden is over de samenwerking, maar dat er wel een puntje van aandacht is. De woningcorporatie en ook de installateur hebben behoefte aan meer informatie over het waarom van geconstateerde afkeuringen.
Hugo Poos: “Dit is voor ons niet altijd duidelijk. Het komt namelijk voor dat onder de oude regelgeving er geen problemen waren, maar dat door de nieuwe regelgeving het nu wel ‘fout’ is. Bij een goede gedocumenteerde afwijzing kun je eerdere beslissingen herleiden en ook blunders voorkomen. Voeg de documentatie aan het rapport toe met een aparte toelichting. Daar zouden wij erg mee geholpen zijn!”

Dit verzoek wordt uiteraard doorgegeven aan de betreffende afdeling van Parkstad Inspecties!

Het interview is afgenomen door Lilian Zeekaf van Wij zijn KIT.

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign