overzicht referenties parkstad inspecties
 • Alles
 • Elektrische installaties
 • Energie
 • Opleidingen
 • Stookinstallaties
 • Conditiemeting
 • Advies
 • Alles
 • Installatiebedrijven
 • Industrie
 • Verzekering verplicht
 • Onderwijs / Zorg
 • Retail
 • Overheid en semi-overheid

Referentie Quaker Chemical Corporation

Quaker Chemical Corporation

Quaker Chemical Corporation (Quaker) is een Amerikaans chemisch bedrijf dat in 1928 werd opgericht. Het hoofdkantoor is gelegen in Pennsylvania. Bijna 60% van de activiteiten van Quaker zijn internationaal; wereldwijd werken ze vanuit 29 locaties in 19 landen. Ze produceren een grote diversiteit aan chemische producten onder de noemer: ‘It’s what’s inside that counts’.

Afgenomen diensten

EED-plan voor Quaker Chemical Corporation


Op aangeven van het hoofdkantoor in de VS wil Quaker Chemical Corporation streven om energie te besparen. Daarom hebben we een Plan van Aanpak voor energiebesparing opgesteld. Aansluitend hierop hebben we eveneens een inrichting Insight YDOC bespaarplan Rapport energieonderzoek gemaakt. Een pragmatische aanpak in combinatie met een gefaseerde en grondige aanpak, zoals het past bij de bedrijfsprocessen en -doelen van de opdrachtgever. 

disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign