overzicht referenties parkstad inspecties
 • Alles
 • Elektrische installaties
 • Energie
 • Opleidingen
 • Stookinstallaties
 • Conditiemeting
 • Advies
 • Alles
 • Installatiebedrijven
 • Industrie
 • Verzekering verplicht
 • Onderwijs / Zorg
 • Retail
 • Overheid en semi-overheid

Referentie Gemeente Almere

Gemeente Almere

Onder de noemer ‘Almere geeft energie, Almere bespaart energie’ wil deze gemeente in 2022 een energieneutrale stad zijn. Dit houdt in dat de verbruikte energie in Almere afkomstig is van niet-fossiele ofwel onuitputtelijke, hernieuwbare  energiebronnen. De energieneutrale stad wil men samen met de inwoners van Almere realiseren.

Afgenomen diensten

Gemeente Almere bespaart energie

Sinds 2013 hebben we voor ruim 50 panden energielabels en updates van labels gemaakt voor de gemeente Almere. In alle openbare panden, waar regelmatig bezoekers komen, moet namelijk een energielabel zichtbaar ophangen bij de entree. We spreken hier over een diversiteit aan panden, van scholen, multifunctionele accommodaties, kantoren, sporthallen tot jeugdhonken. Het streven is dat in 2023 alle vastgoedpanden minimaal een C-label hebben. Almere had voor de meeste panden al een label opgesteld. Daarnaast krijgen panden een update van hun label als er energiebesparende maatregelen zijn genomen, zoals zonnepanelen, LED-verlichting of warmteterugwinning.

disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign