Gedelegeerd Installatieverantwoordelijke

U wilt de verantwoordelijkheid voor de elektrische installaties binnen uw bedrijf goed regelen. Dat kan: door de norm NEN 3140 te volgen. Hierin staan de eisen vermeld voor de opleiding en de ervaring van de installatieverantwoordelijke. De technische installatieverantwoordelijkheid kunt u aan ons delegeren; volgens de norm mag de installatieverantwoordelijke namelijk tot het personeel van de eigen organisatie of van een andere organisatie behoren. Parkstad Inspecties is gespecialiseerd in het verlenen van adviezen en ondersteuning bij het vastleggen en implementeren van de eisen van zowel NEN 3140+A1: 2015 als de Arbowet.

Wij starten met een grondig onderzoek naar hoe de zaken rondom de elektrische installaties zijn geregeld. Met periodieke bezoeken en waar nodig tussentijds contact adviseren wij u over een veilig beheer en het in stand houden van de gewenste kwaliteit.

Implementatie veilige elektrische bedrijfsvoering

De toewijzing van de installatieverantwoordelijke en andere rollen uit de NEN 3140 is een stap in het implementeren van een veilige elektrische bedrijfsvoering. Andere belangrijke stappen zijn: goede instructies voor uw medewerkers in het veilig werken met elektrische installaties en de periodieke inspectie van die installaties en het elektrisch gereedschap. 

Aanverwante vragen:

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...

Deskundigheid

“Alle vragen over elektrische installaties en stookinstallaties moeten klanten bij ons kunnen stellen. En dat niet alleen. Ik vind dat we onze klanten ook moeten voorbereiden op ontwikkelingen die gaande zijn, normen die gaan veranderen en nieuwe wetgeving. Wij zijn hiervan op de hoogte door onder meer zitting te nemen in diverse normcommissies.” Sjoerd van Montfort - Projectleider

disclaimer privacy colofon sitemap cookies