EP-U label en maatwerkadvies

U wilt weten welke energiebesparende maatregelen nodig zijn om het gebouw energiezuinig te maken. U beschikt reeds over een energielabel ofwel een Energie Advies Certificaat voor het gebouw. Met een Energie Prestatie Utiliteit (EP-U) maatwerkadvies voor bestaande utiliteitsgebouwen krijgt u inzicht in de mogelijkheden tot energiebesparing. Dat zorgt voor een aanmerkelijk lagere energierekening, meer comfort, lagere milieubelasting, een gezonder binnenklimaat en lagere energiekosten (incl. beheerskosten). U ontvangt van ons een duidelijk rapport met de kosten en de baten per energiebesparende maatregel. Dit advies is primair bedoeld voor gebouwen die worden gebruikt voor scholen, kantoren, horeca, sportaccommodatie, gezondheidszorg, winkels, bijeenkomsten en conferenties.

Sinds 1 juli 2015 kan de overheid een bestuurlijke boete opleggen als het energielabel ontbreekt. Wilt u weten of voor uw gebouw de energielabelplicht geldt? Bekijk dan ons artikel "Wat als er geen energielabel is". In dit artikel hebben we voor u op een rijtje gezet wanneer en voor welke gebouwen de energielabelplicht geldt.

Het resultaat

Voor het EP-U maatwerkadvies onderzoeken we energiebesparings- en verbeteringsopties in de gebouwen, de gebouwgebonden installaties en het gebruik ervan door de organisatie. We inventariseren hiervoor op locatie de algemene, bouwkundige en installatietechnische gegevens. Deze verwerken we onder meer in kostenramingen en toetsen we aan de statistieken voor energieverbruik, gas en elektriciteit. Ons EP-U maatwerkadvies voldoet aan de nationale beoordelingsrichtlijn BRL-9500 en sluit aan op de voorschriften uit de Wet Milieubeheer. Eveneens zijn onze adviseurs gecertificeerd om een EP-U maatwerkadvies af te geven.

Een EP-maatwerkrapport biedt u:

  • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw;
  • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen;
  • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen;
  • inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen;
  • een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer.

Wat is een goed moment voor een EP-maatwerkadvies?

Een labelupdate of een geplande verbouwing van uw bedrijfsaccommodatie is bij uitstek een gelegenheid om een energieadvies te laten uitvoeren. Het kan ook een rol vervullen in de onderhoudsplanning.

EIA subsidie

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee u als ondernemer premie kunt krijgen voor een energieadvies en voor het uitvoeren van de bijbehorende energiebesparende maatregelen. U kunt 44% van de kosten van het energieadvies (voor bestaande gebouwen) aftrekken van de fiscale winst. 

EP-U label en maatwerkadvies
  • Goed opgeleide en gecertificeerde energieadviseurs
  • Onafhankelijk en objectief advies
  • Landelijk dekkend
  • Heldere rapportages

Zij kozen ook voor parkstad Inspecties

disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign