Energieonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek energiebesparing

U wilt inzicht in de mogelijke praktische maatregelen voor optimale energiebesparing. Met ons haalbaarheidsonderzoek naar energiebesparing- en verbeteropties richten wij ons op de verwarming, verlichting en optioneel het waterverbruik. U ontvangt van ons een duidelijk rapport met alle relevante en haalbare verbeteropties. Hierin staan de kosten en baten per energiebesparende maatregel helder beschreven. Op deze manier bezit u een integraal en uitvoeringsgericht advies dat eveneens aansluit bij de voorschriften uit de Wet Milieubeheer en voldoet aan de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA).

Tijdens het energiebesparende onderzoek inventariseren wij op locatie de benodigde technische en administratieve gegevens. We analyseren het energieverbruik en toetsen dit aan de statistieken om de energiesituatie van het gebouw en/of proces te beoordelen. Modulair kunnen wij industriële processen toevoegen. Als extra aanvulling kunnen we ook metingen uitvoeren van de energiestromen. Hierdoor krijgt u meer inzicht wanneer en hoeveel u energie verbruikt. 

Meerjarenafspraak (MJA)

Ondernemers die deelnemen aan een Meerjarenafspraak (MJA) gebruiken vaak het energieonderzoek voor verdere energie-efficiency. Bij een jaarlijks energieverbruik van meer dan 75.000 m3 gas of 200.000 kWh elektriciteit verplicht de Wet Milieubeheer u tot het nemen van energiebesparende maatregelen. 

Veelgestelde vragen:

Aanverwante diensten:

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...

Deskundigheid

“Alle vragen over elektrische installaties en stookinstallaties moeten klanten bij ons kunnen stellen. En dat niet alleen. Ik vind dat we onze klanten ook moeten voorbereiden op ontwikkelingen die gaande zijn, normen die gaan veranderen en nieuwe wetgeving. Wij zijn hiervan op de hoogte door onder meer zitting te nemen in diverse normcommissies.” Sjoerd van Montfort - Projectleider

disclaimer privacy colofon sitemap cookies