Energieonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek energiebesparing

U wilt inzicht in de mogelijke praktische maatregelen voor optimale energiebesparing. Met ons haalbaarheidsonderzoek naar energiebesparing- en verbeteropties richten wij ons op de verwarming, verlichting en optioneel op het waterverbruik. U ontvangt van ons een duidelijk rapport met alle relevante en haalbare verbeteropties. Hierin staan de kosten en baten per energiebesparende maatregel helder beschreven. Op deze manier bezit u een integraal en uitvoeringsgericht advies dat eveneens aansluit bij de voorschriften uit de Wet Milieubeheer en voldoet aan de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA).

Tijdens het energiebesparende onderzoek inventariseren wij op locatie de benodigde technische en administratieve gegevens. We analyseren het energieverbruik en toetsen dit aan de statistieken om de energiesituatie van het gebouw en/of proces te beoordelen. Modulair kunnen wij industriële processen toevoegen. Als extra aanvulling kunnen we ook metingen uitvoeren van de energiestromen. Hierdoor krijgt u meer inzicht wanneer en hoeveel energie u verbruikt. 

Meerjarenafspraak (MJA)

Ondernemers die deelnemen aan een Meerjarenafspraak (MJA) gebruiken vaak het energieonderzoek voor verdere energie-efficiency. Bij een jaarlijks energieverbruik van meer dan 75.000 m3 gas of 200.000 kWh elektriciteit verplicht de Wet Milieubeheer u tot het nemen van energiebesparende maatregelen. 

  • Goed opgeleide en gecertificeerde energieadviseurs
  • Onafhankelijk en objectief advies
  • Landelijk dekkend
  • Heldere rapportages

Zij kozen ook voor parkstad Inspecties

disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign