Opleiding PI SCIOS Scope 4g

PI SCIOS Scope 4g

Opleiding Periodieke Inspecties SCIOS Scope 4g
> 01 oktober *

Kosten per persoon: € 1.890,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 699,-), incl. lunches en lesmateriaal
Locatie: Den Bosch voor theorie en voor praktijk een externe locatie.

 

Lees hier over onze coronamaatregelen.

De opleiding staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

 Lesdag 1 PI Scope 4g
 Theorie
 Lesdag 2 PI Scope 4g
 Theorie
 Lesdag 3 PI Scope 4g
 Theorie
 1 oktober 2021  8 oktober 2021  15 oktober 2021
 Lesdag 4 PI Scope 4g
 Praktijk: per groep max 5 p.
 SCIOS examen Theorie 
 PI Scope 4g
 SCIOS examen Praktijk PI Scope 4g
 28 oktober of 1 november 2021  2 november 2021  8 of 9 november 2021


NB Praktijkexamens zijn individueel en worden afhankelijk van het aantal deelnemers op meerdere data ingepland. Bij aanvang van de cursus wordt de indeling in praktijkgroepen gemaakt. 
NB2 Het theorie-examen kan worden afgelegd op de hier voorgestelde datum of op een van de examendata met open inschrijving. Bekijk hier het overzicht.

Om Periodieke Inspecties aan gasmotoren met aardgas als brandstof uit te voeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen PI Scope 4g succesvol aflegt. Deze instructie bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Ook mogelijk: afsluiten met examen voor EBI SCIOS Scope 4g en 1-daagse opfriscursus voor PI/EBI-ers ter voorbereiding op de Periodieke Kennistoets.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen met een technische achtergrond en ervaring in het werkveld. Het is aan te bevelen dat u beschikt over een diploma SCIOS PI Scope 1-2.

Inhoud
Het hoge praktijkgehalte van de opleiding wordt gegarandeerd door ervaren docenten en de installaties die worden gebruikt tijdens de praktijkdag. Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal.

Aan de orde komen onder meer de verschillende typen gasmotoren. Aan de hand van inspectierapporten en controlelijsten worden alle noodzakelijke onderdelen behandeld en toegelicht. De lesgroepen voor de praktijkinstructie bestaan maximaal uit 5 deelnemers, zodat door elke deelnemer optimaal geoefend kan worden.

Duur en lestijden
De instructie bestaat uit 8 dagdelen (6 dagdelen theorie en 2 dagdelen praktijk).
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
Zelfstudie: 12 uur. U dient zelf de theorie te bestuderen en gedurende de opleiding in het eigen bedrijf de praktijkervaring nog verder uit te bouwen.
Locatie: Den Bosch voor de theorie en voor de praktijk een externe locatie.
De opleiding kan worden afgesloten met een SCIOS examen. Als u hier niet voor kiest, ontvangt u een Certificaat van Deelname.

SCIOS examen
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de twee door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10 en 12. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier

Appeltje-eitje?
SCIOS stelt hoge eisen aan haar erkende inspecteurs en monteurs. Het examen vraagt dan ook veel van de kandidaten. SCIOS: "Denk dus niet te licht over de examens en steek voldoende tijd in het leren van de theorie en de omgang met meetmiddelen." 

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

 

28 oktober of 1 november 2021
disclaimer privacy colofon sitemap cookies