Opleiding Eerste of Bijzondere Inspecties SCIOS Scope 4d en 7c

EBI SCIOS Scope 4d+7c

Opleiding PI SCIOS Scope 4d +7c
> 01 november *

Kosten per persoon opleiding EBI SCIOS Scope 4d: € 1.295,- en EBI SCIOS Scope 7c à € 695,-
excl. btw en SCIOS-examen Scope 4d (€ 599,-) en Scope 7c (€ 199,-), incl. lunches en lesmateriaal. 
Locatie: Den Bosch.

* Theorie-examen is ook mogelijk op dezelfde datum als het theorie-examen 7c; bijv. ochtend theorie-examen 4d en in de namiddag theorie-examen7c.Lees hier over onze coronamaatregelen.

De opleiding staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

 Lesdag 1 Scope 4d
 Theorie
 Lesdag 2 Scope 4d
 Theorie
 Lesdag 3 Scope 4d
 Praktijk: per groep max 5 p.
 SCIOS examen Theorie 
 EBI Scope 4d*
 1 november 2021  8 november 2021  12 of 16 november 2021  23 november 2021*

 Lesdag 1 Scope 7c
 Theorie + praktijk

 Lesdag 2 Scope 7c
 
Theorie + praktijk
 
 SCIOS examen 
 Scope 7c Theorie*
 SCIOS examen 
 Praktijk EBI Scope 4d
 (voor 7c vooralsnog
 geen praktijkexamen)
 24 november 2021  2 december 2021  14 december 2021*  25 of 29 november 2021

* Theorie-examen is ook mogelijk op dezelfde datum als het theorie-examen 7c; bijv. ochtend theorie-examen 4d en in de namiddag theorie-examen7c.


NB1 Praktijkexamens zijn individueel en worden afhankelijk van het aantal deelnemers op meerdere data ingepland. Bij aanvang van de opleiding wordt de indeling in praktijkgroepen gemaakt. 
NB2 Het theorie-examen kan worden afgelegd op de hier voorgestelde datum of op een van de examendata met open inschrijving. Bekijk hier het overzicht.

Om Eerste of Bijzondere Inspecties aan verbrandingsmotoren met diesel als brandstof uit te voeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen EBI Scope 4d succesvol aflegt. Deze opleiding bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Inspectie olieleiding
Ook de brandstoftoevoerleiding dient te worden geïnspecteerd; deze valt onder SCIOS Scope 7c. Omdat de inspecteur vaak een gecombineerde certificering voor de Scopes 4d en 7c wenst, is in de planning de opleiding en het examen voor Scope 7c toegevoegd.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen met een technische achtergrond en ervaring in het werkveld. 

Inhoud
Het hoge praktijkgehalte van de opleiding wordt gegarandeerd door ervaren docenten en de installaties die worden gebruikt tijdens de praktijkdagen. Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal.

Aan de orde komen onder meer de verschillende typen dieselmotoren, waaronder de noodstroomaggregaten. Aan de hand van inspectierapporten en controlelijsten worden alle noodzakelijke onderdelen behandeld en toegelicht. De lesgroepen voor de praktijkinstructie bestaan maximaal uit 5 deelnemers, zodat door elke deelnemer optimaal geoefend kan worden.

Duur en lestijden
De opleiding bestaat uit 6 dagdelen (4 dagdelen theorie en 2 dagdelen praktijk) en 4 dagdelen voor Scope 7c.
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
Zelfstudie: 12 uur. U dient zelf de theorie te bestuderen en gedurende de opleiding in het eigen bedrijf de praktijkervaring nog verder uit te bouwen.
Locatie: Den Bosch.
De opleiding kan worden afgesloten met een SCIOS examen. Als u hier niet voor kiest, ontvangt u een Certificaat van Deelname.

SCIOS examen
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de twee door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10 en 12. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier

Appeltje-eitje?
SCIOS stelt hoge eisen aan haar erkende inspecteurs en monteurs. Het examen vraagt dan ook veel van de kandidaten. SCIOS: "Denk dus niet te licht over de examens en steek voldoende tijd in het leren van de theorie en de omgang met meetmiddelen." 

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

disclaimer privacy colofon sitemap cookies