Opfrisinstructie PI/EBI SCIOS Scope 7b + 7c

PI/EBI SCIOS Scope 7b + 7c

Opfrisinstructie als voorbereiding op Periodieke Kennistoets Periodieke Inspecties/ Eerste of Bijzondere Inspecties SCIOS Scope 7b en/of 7c
06 november

Kosten per persoon: € 525,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 195,-), incl. lunch en lesmateriaal
Locatie: Den Bosch 

* De instructie staat gepland op (voor de instructie die start in september nog onder voorbehoud van voldoende deelnemers):

 Lesdag 1
 Theorie
 Lesdag 2 /
 SCIOS periodieke kennistoets PI OF EBI Scope 7b EN/OF 7c
 6 november 2019  15 november 2019


Om Periodieke Inspecties aan stoom- en heetwaterketels uit te voeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u eenmalig het SCIOS-examen PI/EBI Scope 7a succesvol aflegt. Sinds juli 2019 is SCIOS gestart met het systeem van periodieke kennistoetsen. Deze instructie bereidt u voor op deze kennistoets.

Periodieke kennistoets PI of EBI SCIOS Scope 7b en/of 7c 
De periodieke kennistoetsen zijn in het leven geroepen omdat het op peil houden van theoretische kennis van belang is om de kwaliteit te kunnen blijven leveren die schuilgaat achter het SCIOS-certificaat.

SCIOS was tot nog toe een van de weinige schema’s waarbij het éénmalig aantonen van theoretische kennis voldoende was (in combinatie met een praktijkbeoordeling) om te worden aangemeld als bevoegd persoon. In een sterk veranderende samenleving is het periodiek toetsen van kennis gemeengoed. Denk hierbij een zaken als code 95 op het rijbewijs, of een VCA-diploma.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen die eerder :

  • hun diploma voor PI SCIOS Scope 7b  hebben gehaald of hiervoor zijn gecertificeerd.
  • hun diploma voor PI SCIOS Scope 7c  hebben gehaald of hiervoor zijn gecertificeerd.
  • hun diploma voor EBI SCIOS Scope 7b hebben gehaald of hiervoor zijn gecertificeerd. 
  • hun diploma voor EBI SCIOS Scope 7c hebben gehaald of hiervoor zijn gecertificeerd. 

Er is gekozen voor een gefaseerde invoering. Wanneer u aan de beurt bent, hangt af van het moment waarop uw diploma heeft gehaald: 

Fase  Doelgroep SCIOS-gecertificeerden
1 uiterlijk 31 december 2020 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die geen diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid is afgegeven dan wel dat het diploma voor 1999 is uitgegeven.
2 uiterlijk 31 december 2021 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2004 is afgegeven.
3 uiterlijk 31 december 2022 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2009 is afgeven.
4 uiterlijk 31 december 2023 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2014 is af geven.
5 uiterlijk  31 december 2024 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2019 is afgeven.
6 Uiterlijk 31 december 2025 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die in 2019 het diploma hebben behaald van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat.


Inhoud
Vooraf zenden wij het lesboek toe, dat door de deelnemers goed moet worden bestudeerd.  Uw kennis over de verschillende typen stoom- en heetwaterketels en de vereisten om die ketels goed te onderhouden wordt opgefrist. 

Duur en lestijden
De instructie bestaat uit 3 dagdelen theorie.
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
Zelfstudie: 6 uur. U dient zelf vooraf de theorie te bestuderen.
Locatie: Den Bosch 

SCIOS Periodieke Kennistoetsen: combinaties mogelijk
U doet de Periodieke Kennistoets voor PI SCIOS Scope 7b of 7c, of voor EBI SCIOS Scope 7b of 7c. Bent u gecertificeerd voor de scopes 7a, 7b en/of 7c, dan kunt u een gecombineerde toets afleggen. Alle samenstellingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld de Scopes 7a en 7b, maar ook 7b  en 7c - zie ook de onderaan deze pagina genoemde matrix. Hier zit wel een risico aan: een aangemelde medewerker die niet slaagt voor een combinatietoets, wordt geen diploma voor een deel van de toets verstrekt.

De Periodieke Kennistoets wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. 
Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

disclaimer privacy colofon sitemap