Instructie PI/EBI Brandstofleidingen SCIOS Scope 7b

PI/EBI SCIOS Scope 7b

Periodieke Inspecties / Eerste of Bijzondere Inspectie brandstofleidingen SCIOS Scope 7b
> 14 november *

Kosten per persoon: € 1.465,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 625,-), incl. lunches en materiaal
 

* De instructie staat gepland op:

 Lesdag 1
 Theorie + Praktijk
 
 Lesdag 2
 
Theorie
 
 Lesdag 3
 
Praktijk
 
 Lesdag 4 /
 SCIOS-examen Theorie 

 PI of EBI Scope 7b
 SCIOS-examen
 Praktijk
 
PI of EBI Scope 7b
 14 november 2019  21 november 2019  29 november 2019  5 december 2019  13 december 2019

NB: Praktijkexamens worden per praktijklocatie op een andere datum ingepland. Bij aanvang van de cursus wordt de indeling in praktijkgroepen gemaakt. 

Om periodieke, eerste of bijzondere inspecties aan aardgastoevoerleidingen naar stookinstallaties en/of industriële aardgastoevoerleidingen met een gasdruk van meer dan 500 mbar te mogen uitvoeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen PI of EBI Scope 7b succesvol aflegt. Deze instructie bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor:

  • technici die aantoonbaar beschikken over een SCIOS-erkend diploma PI Scope 7a, naast een ruime praktijkervaring voor het PI-examen.
  • technici die aantoonbaar beschikken over een SCIOS-erkend diploma EBI Scope 7a, naast een ruime praktijkervaring voor het EBI-examen.

Inhoud
De instructie wordt verzorgd door TKC Opleidingen, dat sinds begin 2019 onderdeel uit maakt van onze organisatie (lees hier het nieuwsbericht). Het hoge praktijkgehalte van de opleiding wordt gegarandeerd door ervaren docenten en de installaties die worden gebruikt tijdens de praktijkdagen. Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal.

Deze cursus bestaat vooral uit theorie, aangevuld met diverse voorbeelden en situaties uit de praktijk. Op basis van de bestaande wet - en regelgeving wordt inhoud gegeven aan de cursus. In de instructie EBI-inspecties scope 7a ligt de nadruk op nieuwe leidingen. 

Cursisten dienen in het bezit te zijn van de vigerende NEN-normen voorafgaand aan de cursus. De cursus is opgebouwd rondom de actuele normen en criteria. De lesstof behandelt rapportages, typen leidingmateriaal, afsluiters, functie en werking gasdrukregelaars en het kunnen uitvoeren van dichtheidsbeproevingen. Er wordt veel gerekend, berekend en geoefend.

Duur en lestijden
De instructie bestaat uit 7 dagdelen (4 dagdelen theorie en 3 dagdelen praktijk).
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
Daarnaast dient u zelf de theorie te bestuderen. Dit neemt circa 4 uur in beslag.
De opleiding kan worden afgesloten met een SCIOS examen. Als u hier niet voor kiest, ontvangt u een Certificaat van Deelname.

SCIOS examen 
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10. de hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen.
Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

disclaimer privacy colofon sitemap