Instructie Periodieke Inspecties Brandstofleidingen SCIOS Scope 7a

PI SCIOS Scope 7a

Periodieke Inspecties brandstofleidingen SCIOS Scope 7a
> 03 maart *

Kosten per persoon: € 1.140,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 575,-), incl. lunches en materiaal

* De instructie staat gepland op (onder voorbehoud van voldoende deelnemers): 

 Lesdag 1
 
Theorie
 Lesdag 2
 
Praktijk
 Lesdag 3 /
 SCIOS examen Theorie
 SCIOS-examen
 Praktijk
 3 maart 2020  10 of 13 maart 2020  17 maart 2020  23 of 26 maart 2020

NB: Praktijkexamens worden per praktijklocatie op een andere datum ingepland. Bij aanvang van de cursus wordt de indeling in praktijkgroepen gemaakt. 

Om periodieke inspecties aan aardgastoevoerleidingen naar stookinstallaties en/of industriële aardgastoevoerleidingen met een gasdruk van minder dan 500 mbar,  te mogen uitvoeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen PI Scope 7a succesvol aflegt. De brandstofleidingen kunnen zowel boven- als ondergronds zijn. Deze instructie bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor technici die beschikken over een ruime praktijkervaring.

Inhoud
De instructie wordt verzorgd door TKC Opleidingen, dat sinds begin 2019 onderdeel uit maakt van onze organisatie (lees hier het nieuwsbericht). Het hoge praktijkgehalte van de opleiding wordt gegarandeerd door ervaren docenten en de installaties die worden gebruikt tijdens de praktijkdagen. Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal.

Deze cursus bestaat vooral uit theorie, aangevuld met diverse voorbeelden en situaties uit de praktijk. Op basis van de bestaande wet - en regelgeving wordt inhoud gegeven aan de cursus. In de instructie Periodieke Inspecties scope 7a ligt de nadruk op bestaande leidingen; de instructie EBI 7a gaat over nieuwe leidingen. 

Cursisten dienen in het bezit te zijn van de vigerende NEN-normen voorafgaand aan de cursus. De cursus is opgebouwd rondom de actuele normen en criteria. De lesstof behandelt rapportages, typen leidingmateriaal, afsluiters, functie en werking gasdrukregelaars en het kunnen uitvoeren van dichtheidsbeproevingen. Er wordt veel gerekend, berekend en geoefend.

Duur en lestijden
De instructie bestaat uit 5 dagdelen (3 dagdelen theorie en 2 dagdelen praktijk).
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
Daarnaast dient u zelf de theorie te bestuderen.
De opleiding kan worden afgesloten met een SCIOS examen. Als u hier niet voor kiest, ontvangt u een Certificaat van Deelname.

SCIOS examen 
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10. de hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen.
Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

disclaimer privacy colofon sitemap