SCIOS Scope 12 examen

Examen tbv diploma SCIOS Scope 12 voor inspectie van zonnestroominstallaties

Examen SCIOS Scope 12: € 540,- excl. btw, incl. SCIOS-diploma bij slagen
Planning examendata: gaan door bij voldoende deelnemers

Kijk hier voor onze Coronamaatregelen.

Wie inspecties aan zonnestroominstallaties wil uitvoeren volgens de kwaliteitsstandaard SCIOS Scope 12, moet allereerst een diploma halen. Vervolgens kan een Certificerende Instelling u erkennen binnen de SCIOS certificering van uw bedrijf. Dan kunt u aan de slag.

Het SCIOS Scope 12 examen kunt u afleggen bij Parkstad Opleidingen, ook als u elders uw opleiding heeft genoten. Wij beschikken over ruime en goed ingerichte leslokalen, zodat u de inspectie van PV-panelen en omvormers kunt oefenen in ons practicum. 

Examen SCIOS Scope 12

Het examen bestaat uit twee onderdelen:

  • een theoretische toets; deze wordt digitaal afgenomen en duurt 150 minuten, en bestaat uit meerdere soorten vragen, waaronder meerkeuzevragen, sleepvragen en meer uit meer vragen (meerdere antwoorden goed);
  • een door u opgesteld inspectierapport, inclusief mondelinge verdediging hiervan gedurende 30 minuten.

Voor het inspectierapport gebruikt u het gestandaardiseerde rapportformat, dat u door het examenbureau na aanmelding wordt toegestuurd.
Na ontvangst van het inspectierapport ontvangt u binnen 5 werkdagen een datumvoorstel voor de verdediging van het rapport.

Oefenen voor het theorie-examen kan op https://www.testvision.nl/ervaar/voorbeeldtoetsen/.
Tip
Beantwoord eerst alle vragen die u gemakkelijk kunt beantwoorden, dan heeft u daar in elk geval voldoende tijd voor. Ga daarna terug naar de nog niet beantwoorde vragen.

U bent geslaagd als u voor beide onderdelen binnen één jaar een voldoende resultaat heeft gehaald. 

Aanmelden

Meld u aan via het aanmeldformulier op onze website. Wilt u op dezelfde dag het theoretisch examen afleggen én uw inspectierapport verdedigen, vermeld dit dan svp in het opmerkingenveld. Houd er rekening mee dat de examinator twee weken tevoren het inspectierapport en onderliggende documentatie moet ontvangen. 

Instructie SCIOS Scope 12

Inmiddels hebben wij honderden SCIOS examens afgenomen. Veel examenkandidaten ervaren de examens als pittig, ook die voor Scope 12. Wij adviseren daarom altijd eerst een instructie te volgen. Dat kan bij een ander opleidingsinstituut of bij Parkstad Opleidingen. Deze instructies worden meerdere keren per jaar op onze locaties in Den Bosch en Schinnen verzorgd, maar kunnen ook gedeeltelijk in company worden gegeven. Aan deze instructies zijn extra examendata gekoppeld.

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign