U bent hier: Home Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en een Periodieke Inspectie (PI)?

Een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) vindt eenmalig plaats na het opleveren van een installatie of het doorvoeren van een wijziging. Daarna vinden Periodieke Inspecties (PI) plaats met een vaste interval. 

Een EBI is de eerste inspectie van een nieuwe of gewijzigde installatie. Het betreft een grondige inspectie waarbij al het elektrisch materieel wordt gekeurd. Deze inspectie is uitgebreider dan een PI en dient als basis voor de effectieve uitvoering van inspectie en onderhoud. Bij een EBI wordt getoetst of de kwaliteit van aanleg van de installatie(s) aan wet- en regelgeving (denk aan Woningwet, Arbowet, wet Milieubeheer en Warenwet) alsook aan de instructies van de fabrikant voldoen. Hierbij wordt de installatie(s) op de volgende normen en standaarden getoetst:

  • NEN 1010 Elektrische laagspanningsinstallaties;
  • NEN-EN-IEC 61439 Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines;
  • NEN-EN-IEC 60204 Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen. 

De installatie wordt optimaal volgens de op dat moment geldende veiligheidseisen afgesteld. Na de inspectie wordt een uitgebreid inspectierapport opgesteld dat vervolgens bij de periodieke inspecties weer wordt toegepast. 

Na een EBI dient een installatie periodiek geïnspecteerd te worden. Een periodieke inspectie is een inspectie met een vast interval  waarbij de installatie wordt getoetst op het optimaal en veilig functioneren van de installatie(s). (Potentiële) defecten in elektrische installaties kunnen op deze manier tijdig worden opgespoord. Het interval is o.a. afhankelijk van de eisen van de verzekeringsmaatschappij en de kwaliteit van de installatie.

 Zowel een EBI alsook een PI kan uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde inspecteurs van gecertificeerde bedrijven. 

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
In heel Nederland

Onze inspecteurs en adviseurs wonen verspreid door het hele land en werken bij opdrachtgevers in heel Nederland. Ondersteuning krijgen ze vanuit het kantoor in Schinnen (L).

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign