Opleiding PI/EBI Brandstofleidingen SCIOS Scope 7c

PI/EBI SCIOS Scope 7c

Periodieke Inspecties / Eerste of Bijzondere Inspectie brandstoftoevoerleidingen SCIOS Scope 7c
> 13 april 2022 *
> 02 december 2022 *

Kosten per persoon: € 695,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 199,-), incl. lunches en materiaal
 

Lees hier over onze coronamaatregelen.

De opleiding staat -onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

 Lesdag 1
 Theorie + Praktijk
 
 Lesdag 2 /
 
Theorie + Praktijk
 
 SCIOS-examen
 Theorie 

 PI of EBI Scope 7c
 13 april 2022  20 april 2022  3 mei of 10 mei 2022 *
 2 december 2022  9 december 2022  13 december 2022

* Ivm de vakantieperiode kunt u kiezen tussen 2 examendata, wat u kunt noteren in het inschrijfformulier bij 'Opmerkingen'.

NB1: SCIOS vraagt voor de opleiding PI/EBI geen praktijkexamen.
NB2: Het theorie-examen kan worden afgelegd op de hier voorgestelde datum of op een van de examendata met open inschrijving. Bekijk hier het overzicht.

Om periodieke, eerste of bijzondere inspecties aan olietoevoerleidingen naar stookinstallaties te mogen uitvoeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen PI of EBI Scope 7c succesvol aflegt. Deze instructie bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Doelgroep
De instructie is bedoeld voor technici met ruime praktijkervaring.
Wilt u de opleiding afsluiten met een EBI-examen, dan geldt daarnaast de entree-eis:

  •  een SCIOS-erkend diploma PI Scope 7c, naast een ruime praktijkervaring.

Inhoud
Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal. Deze cursus bestaat vooral uit theorie, aangevuld met diverse voorbeelden en situaties uit de praktijk. Op basis van de bestaande wet - en regelgeving wordt inhoud gegeven aan de cursus. In de instructie EBI-inspecties scope 7c ligt de nadruk op nieuwe leidingen. 

Cursisten dienen in het bezit te zijn van de vigerende NEN-normen voorafgaand aan de cursus. De cursus is opgebouwd rondom de actuele normen en criteria. De lesstof behandelt rapportages, typen leidingmateriaal, afsluiters en het kunnen uitvoeren van dichtheidsbeproevingen. Er wordt veel gerekend, berekend en geoefend.

Duur en lestijden
De opleiding bestaat uit 4 dagdelen (3 dagdelen theorie en 1 dagdeel praktijk).
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
Daarnaast dient u zelf de theorie te bestuderen. Dit neemt circa 6 uur in beslag.
Locatie: Den Bosch.
De opleiding kan worden afgesloten met een theoretisch SCIOS examen. Als u hier niet voor kiest, ontvangt u een Certificaat van Deelname.

SCIOS examen 
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10 en 12. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Appeltje-eitje?
SCIOS stelt hoge eisen aan haar erkende inspecteurs en monteurs. Het examen vraagt dan ook veel van de kandidaten. SCIOS: "Denk dus niet te licht over de examens en steek voldoende tijd in het leren van de theorie en de omgang met meetmiddelen." 

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

Reacties

Frans van de Laar, Parkstad Inspecties Lesdatum: 10-07-2020
Kennis en meer inzicht.
Beoordeling:
J. Rohof, JR Energietechniek Lesdatum: 10-07-2020
Beoordeling:
Guus Wiering, K.K. Brandertechniek/Dreizler Benelux Lesdatum: 10-07-2020
Beoordeling:
Anthony Pieternella, Abato Motoren Lesdatum: 10-07-2020
Kennis, cursuskring, ervaring
Beoordeling:
disclaimer privacy sitemap cookies