Opleiding Periodieke Inspecties Brandstofleidingen SCIOS Scope 7a

PI SCIOS Scope 7a

Periodieke Inspecties brandstofleidingen SCIOS Scope 7a
> 20 januari 2022 *
> 26 september 2022 *

Kosten per persoon: € 1.245,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 599,-), incl. lunches en lesmateriaal

Lees hier over onze coronamaatregelen.

De opleiding staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

 Lesdag 1
 
Theorie + praktijk
 Lesdag 2
 
Theorie + praktijk
 Lesdag 3 
 
Theorie + praktijk
 SCIOS examen
 Theorie
 SCIOS-examen
 Praktijk
 20 januari 2022  27 januari 2022  3 februari 2022  7 februari 2022  14 of 18 februari 2022
 26 september 2022  3 oktober 2022  10 oktober 2022  18 oktober 2022  20 of 21 oktober 2022

* Mocht deze examendatum niet schikken i.v.m. schoolvakanties dan kunt u ons benaderen voor een andere examendatum.

NB1 Praktijkexamens zijn individueel en worden afhankelijk van het aantal deelnemers op meerdere data ingepland. 
NB2 Het theorie-examen kan worden afgelegd op de hier voorgestelde datum of op een van de examendata met open inschrijving. Bekijk hier het overzicht.

Om periodieke inspecties aan aardgastoevoerleidingen naar stookinstallaties en/of industriële aardgastoevoerleidingen met een gasdruk van minder dan 500 mbar,  te mogen uitvoeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen PI Scope 7a succesvol aflegt. De brandstofleidingen kunnen zowel boven- als ondergronds zijn. Deze opleiding  bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor technici die beschikken over een ruime praktijkervaring.

Inhoud
Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal. Deze opleiding bestaat vooral uit theorie, aangevuld met diverse voorbeelden en situaties uit de praktijk. Op basis van de bestaande wet - en regelgeving wordt inhoud gegeven aan de cursus. In de opleidng Periodieke Inspecties scope 7a ligt de nadruk op bestaande leidingen; de lessen EBI 7a gaan over nieuwe leidingen. 

Cursisten dienen in het bezit te zijn van de vigerende NEN-normen voorafgaand aan de cursus. De cursus is opgebouwd rondom de actuele normen en criteria. De lesstof behandelt rapportages, typen leidingmateriaal, afsluiters, functie en werking gasdrukregelaars en het kunnen uitvoeren van dichtheidsbeproevingen. Er wordt veel gerekend, berekend en geoefend.

Duur en lestijden
De opleiding bestaat uit 6 dagdelen (4 dagdelen theorie en 2 dagdelen praktijk).
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
Daarnaast dient u zelf de theorie te bestuderen.
Locatie: Den Bosch.
De opleiding kan worden afgesloten met een SCIOS examen. Als u hier niet voor kiest, ontvangt u een Certificaat van Deelname.

SCIOS examen 
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10 en 12.  De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Appeltje-eitje?
SCIOS stelt hoge eisen aan haar erkende inspecteurs en monteurs. Het examen vraagt dan ook veel van de kandidaten. SCIOS: "Denk dus niet te licht over de examens en steek voldoende tijd in het leren van de theorie en de omgang met meetmiddelen."

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

disclaimer privacy sitemap cookies