Opleiding Eerste of Bijzondere Inspectie Brandstofleidingen SCIOS Scope 7a

EBI SCIOS Scope 7a

Eerste of Bijzondere Inspectie brandstofleidingen SCIOS Scope 7a
> 18 juni *

Kosten per persoon: € 1.140,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 575,-), incl. lunches en materiaal
 

De opleiding staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

N.B. Onze lessen zijn tot 1 mei opgeschort in verband met maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Nieuwe data voor de lessen in april volgen zo spoedig mogelijk. Kijk hier voor meer informatie over ons beleid inzake coronavirus.

 Lesdag 1
 Theorie + 
 praktijk
 Lesdag 2
 
Theorie + 
 praktijk
 Lesdag 3
 
Theorie +
 praktijk
 SCIOS examen
 Theorie

 
 SCIOS-examen
 Praktijk
 
18 juni 2020 25 juni 2020 2 juli 2020 10 juli 2020 8 of 9 juli 2020

NB: Bij aanvang van de cursus wordt de indeling in praktijkgroepen gemaakt. 

Om eerste of bijzondere inspecties aan aardgastoevoerleidingen naar stookinstallaties en/of industriële aardgastoevoerleidingen met een gasdruk van minder dan 500 mbar te mogen uitvoeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen EBI Scope 7a succesvol aflegt. Deze instructie bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor technici die aantoonbaar beschikken over een SCIOS-erkend diploma PI Scope 7a, naast een ruime praktijkervaring.

Inhoud
Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal. Deze cursus bestaat vooral uit theorie, aangevuld met diverse voorbeelden en situaties uit de praktijk. Op basis van de bestaande wet - en regelgeving wordt inhoud gegeven aan de cursus. In deze lessen over EBI-inspecties scope 7a ligt de nadruk op nieuwe leidingen. 

Cursisten dienen in het bezit te zijn van de vigerende NEN-normen voorafgaand aan de cursus. De cursus is opgebouwd rondom de actuele normen en criteria. De lesstof behandelt rapportages, typen leidingmateriaal, afsluiters, functie en werking gasdrukregelaars en het kunnen uitvoeren van dichtheidsbeproevingen. Er wordt veel gerekend, berekend en geoefend.

Duur en lestijden
De instructie bestaat uit 6 dagdelen (4 dagdelen theorie en 2 dagdelen praktijk).
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
Daarnaast dient u zelf de theorie te bestuderen. Dit neemt circa 4 uur in beslag.
De opleiding kan worden afgesloten met een SCIOS examen. Als u hier niet voor kiest, ontvangt u een Certificaat van Deelname.

SCIOS examen 
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Appeltje-eitje?
SCIOS stelt hoge eisen aan haar erkende inspecteurs en monteurs. Het examen vraagt dan ook veel van de kandidaten. SCIOS: "Denk dus niet te licht over de examens en steek voldoende tijd in het leren van de theorie en de omgang met meetmiddelen." Lees meer hierover op de SCIOS website.

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

disclaimer privacy colofon sitemap