Opleiding Emissiemetingen SCIOS Scope 6

SCIOS Scope 6

Opleiding emissiemetingen voor SCIOS Scope 6
> 01 april 2022 *

Kosten per persoon: € 950,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 245,-), incl. lunches, lesmateriaal en VVM-rekentool

Lees hier over onze coronamaatregelen.

* Deze instructie wordt - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - verzorgd op :

 Lesdag 1  Lesdag 2   Examen  Locatie
 1 april 2022  15 april 2022  26 april 2022 Den Bosch


In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat emissiemetingen mogen worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria en SCIOS Scope 6 gecertificeerde bedrijven. Het technisch document 8, dat als basis dient voor de SCIOS certificering, is aangepast aan de vereisten in de regelgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat de werkwijzen zijn afgestemd op de geldende Europese meetnormen. Daarnaast moeten inspecteurs die emissiemetingen uitvoeren, een opleiding volgen. Deze opleiding geeft de inspectiebedrijven dus de mogelijkheid om aan de verplichting uit het Activiteitenbesluit te voldoen. 

De opleiding is bestemd voor degenen die nu of in de toekomst belast zijn met het uitvoeren van emissiemetingen. De afsluiting met een SCIOS erkend examen is nodig om voor SCIOS-erkenning als persoon en om voor SCIOS-certificering als bedrijf in aanmerking te komen. 

Inhoud
In twee dagen worden de verschillende aspecten van emissiemetingen uitgelegd, zoals het nemen van representatieve rookgasmonsters en de daaropvolgende analyse en verwerking van de analyseresultaten. Op lesdag 2 van deze opleiding wordt de praktijk behandeld. Daarbij komen onder meer aan de orde: emmissieberekeningen / praktijkopdracht en debietmetingen.  Bij de opleiding horen rekenprogramma's zoals de SCIOS Rekentool. Deze is inbegrepen bij het lesgeld, en daarnaast los verkrijgbaar bij de VVM. De VVM Rekentool is voor persoonlijk gebruik en niet overdraagbaar aan derden.
De instructie wordt verzorgd door onze onderwijspartner VVM .

Duur en lestijden
De instructie bestaat uit 2 lesdagen.
Lestijden dag 1: van 09.00 tot 16.00 uur;
Lestijden dag 2: van 09.00 tot 16.00 uur;

SCIOS examen
Het SCIOS examen is alleen theoretisch en wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10 en 12.  De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Aanvullende informatie
Meer informatie over de SCIOS-rekentool vindt u op de website van VVM.

disclaimer privacy sitemap cookies