Opleiding Emissiemetingen SCIOS Scope 6

SCIOS Scope 6

Opleiding emissiemetingen voor SCIOS Scope 6
> 02 oktober *

Kosten per persoon: € 1.295,-
excl. btw, incl. SCIOS-examen, lunches en lesmateriaal

* Deze instructie wordt verzorgd op:

Lesdag 1 Lesdag 2 praktijk Lesdag 3 
2 oktober 2020 9 oktober 2020  30 oktober 2020


Het technisch document 8 dat als basis dient voor SCIOS gecertificeerde emissiemetingen, is afgestemd op de milieuregelgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat de werkwijzen aansluiten bij de geldende Europese meetnormen. Daarnaast moeten inspecteurs die emissiemetingen uitvoeren een opleiding volgen. 

Inhoud
In drie dagen worden de verschillende aspecten van emissiemetingen uitgelegd, zoals het nemen van representatieve rookgasmonsters en de daaropvolgende analyse en verwerking van de analyseresultaten. De instructie wordt verzorgd door onze onderwijspartner VVM 

Duur en lestijden
De instructie bestaat uit 3 lesdagen.
Lestijden dag 1: van 09.00 tot 17.00 uur;
Lestijden dag 2: van 09.00 tot 14.30 uur;
Lestijden dag 3: van 09.00 tot 10.00 uur; van 10.00 tot 12.30 uur schriftelijk SCIOS examen.
Locatie: VVM, Wilmersdorf 50 te Apeldoorn.

SCIOS examen
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Het SCIOS examen nieuwe stijl voor Scope 6 is naar verwachting eind 2019/eerste kwartaal 2020 beschikbaar (bron: SCIOS website).  

disclaimer privacy colofon sitemap