Opfriscursus Emissiemetingen SCIOS Scope 6

SCIOS Scope 6

Opfriscursus ter voorbereiding op Periodieke Kennistoets Emissiemetingen SCIOS Scope 6
16 december 2022

Kosten per persoon: € 445,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 199,-), incl. lunches, lesmateriaal en VVM-rekentool

Lees hier over onze coronamaatregelen.

* Deze instructie wordt - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - verzorgd op (datum is nog niet definitief) :

 Lesdag 1  Examen  Locatie
16 december 2022 16 december 2022  Den Bosch

 

In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat emissiemetingen mogen worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria en SCIOS Scope 6 gecertificeerde bedrijven. Het technisch document 8, dat als basis dient voor de SCIOS certificering, is aangepast aan de vereisten in de regelgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat de werkwijzen zijn afgestemd op de geldende Europese meetnormen. Sinds juli 2019 is SCIOS gestart met het systeem van periodieke kennistoetsen. Deze cursus bereidt u voor op deze kennistoets. Deelname aan de kennistoets vindt plaats op dezelfde dag als de lesdag (namiddag).

Waarom periodieke kennistoetsen
De periodieke kennistoetsen zijn in het leven geroepen omdat het op peil houden van theoretische kennis van belang is om de kwaliteit te kunnen blijven leveren die schuilgaat achter het SCIOS-certificaat. 

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen die eerder :

  • hun diploma voor SCIOS Scope 6  hebben gehaald of hiervoor zijn "bevoegd verklaard".

Er is gekozen voor een gefaseerde invoering. Wanneer u aan de beurt bent, hangt af van het moment waarop uw diploma heeft gehaald: 

Fase  Doelgroep SCIOS-gecertificeerden
1 uiterlijk 31 december 2020 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die geen diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid is afgegeven dan wel dat het diploma voor 1999 is uitgegeven.
2 uiterlijk 31 december 2021 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2004 is afgegeven.
3 uiterlijk 31 december 2022 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2009 is afgeven.
4 uiterlijk 31 december 2023 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2014 is af geven.
5 uiterlijk  31 december 2024 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2019 is afgeven.
6 Uiterlijk 31 december 2025 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die in 2019 het diploma hebben behaald van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat.


Inhoud
Uw kennis over de verschillende aspecten van emissiemetingen wordt opgefrist. Bij de opfriscursus horen rekenprogramma's zoals de SCIOS Rekentool. Deze is inbegrepen bij het lesgeld, en daarnaast los verkrijgbaar bij de VVM. De VVM Rekentool is voor persoonlijk gebruik en niet overdraagbaar aan derden.
De cursus wordt verzorgd door onze onderwijspartner VVM .

Duur en lestijden
De cursus bestaat uit 1 dagdeel theorie.
Lestijden: van 09.00 tot 12.30 uur.
Locatie: Den Bosch.

De Periodieke Kennistoets wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10 en 12. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier

Appeltje-eitje?
SCIOS stelt: “Om een idee te krijgen of de benodigde kennis voorhanden is, kunnen de kennis- en bekwaamheidseisen worden geraadpleegd. Het is niet vereist om een opfriscursus te volgen voordat de toets wordt gedaan. Het slagingspercentage bij de examens ligt om een veelheid van redenen niet bijzonder hoog. Houd daarmee rekening en vat ook de periodieke toets niet te licht op.“ 

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

Aanvullende informatie
Meer informatie over de SCIOS-rekentool vindt u op de website van VVM.

disclaimer privacy sitemap cookies