Opfriscursus PI/EBI SCIOS Scope 5a

PI/EBI SCIOS Scope 5a

Opfriscursus Periodieke Kennistoets Periodieke Inspecties/ Eerste of Bijzondere Inspecties SCIOS Scope 5a
> 07 september *
> 20 november *

Kosten per persoon: € 980,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 195,-), incl. lunch en lesmateriaal
Locatie: Den Bosch 

De cursus staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

 Lesdag 1
 Theorie
 Lesdag 2
 Theorie
 Lesdag 3
 Theorie
SCIOS periodieke kennistoets
PI OF EBI Scope 5a
 7 september 2020
 20 november 2020
 14 september 2020
 26 november 2020
 21 september 2020
 7 december 2020
 25 september 2020
 11 december 2020


Om Periodieke of Eerste of Bijzondere Inspecties aan stookinstallaties op vaste brandstof uit te voeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u eenmalig het SCIOS-examen PI of EBI Scope 5a succesvol aflegt. Sinds juli 2019 is SCIOS gestart met het systeem van periodieke kennistoetsen. Deze instructie bereidt u voor op deze kennistoets. De kennistoets kan worden afgelegd op de hier voorgestelde datum of op een van de examendata met open inschrijving.  U vindt de actuele data in het overzicht op onze website. 

Waarom periodieke kennistoetsen
De periodieke kennistoetsen zijn in het leven geroepen omdat het op peil houden van theoretische kennis van belang is om de kwaliteit te kunnen blijven leveren die schuilgaat achter het SCIOS-certificaat. SCIOS legt haar zienswijze uit op de eigen website.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen met ervaring in het werkveld en voor de deelnemers die een SCIOS examen EBI Scope 5a willen afleggen:

  • een diploma voor PI SCIOS Scope 5a 

Er is gekozen voor een gefaseerde invoering. Wanneer u aan de beurt bent, hangt af van het moment waarop uw diploma heeft gehaald: 

Fase  Doelgroep SCIOS-gecertificeerden
1 uiterlijk 31 december 2020 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die geen diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid is afgegeven dan wel dat het diploma voor 1999 is uitgegeven.
2 uiterlijk 31 december 2021 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2004 is afgegeven.
3 uiterlijk 31 december 2022 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2009 is afgeven.
4 uiterlijk 31 december 2023 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2014 is af geven.
5 uiterlijk  31 december 2024 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2019 is afgeven.
6 Uiterlijk 31 december 2025 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die in 2019 het diploma hebben behaald van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat.


Inhoud
Vooraf zenden wij het lesboek toe, dat door de deelnemers goed moet worden bestudeerd.  Uw kennis over de verschillende typen biomassa- en andere stookinstallaties op vaste brandstof  en de vereisten om die installaties goed te onderhouden wordt opgefrist. 

Duur en lestijden
De instructie bestaat uit 6 dagdelen theorie.
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
Zelfstudie: 9 uur. U dient zelf vooraf de theorie te bestuderen.
Locatie: Den Bosch.

SCIOS examenbureau
De Periodieke Kennistoets wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Appeltje-eitje?
SCIOS stelt: “Om een idee te krijgen of de benodigde kennis voorhanden is, kunnen de kennis- en bekwaamheidseisen worden geraadpleegd. Het is niet vereist om een opfriscursus te volgen voordat de toets wordt gedaan. Lees in ieder geval de informatie over examens en toetsen om een indruk van de ervaringen met examens te krijgen. Het slagingspercentage bij de examens ligt om een veelheid van redenen niet bijzonder hoog. Houd daarmee rekening en vat ook de periodieke toets niet te licht op.“ 

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

disclaimer privacy colofon sitemap