Opleiding Periodieke Inspecties SCIOS Scope 5a

PI SCIOS Scope 5a

Periodieke Inspecties SCIOS Scope 5a
> Op aanvraag *

Kosten per persoon: € 2.945,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 699,-), incl. lunches en lesmateriaal
Locatie: Den Bosch voor theorie, de praktijklocaties zijn afhankelijk van de instroom en geografische herkomst van cursisten.

Lees hier over onze coronamaatregelen.

De opleiding staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

 Lesdag 1
 Theorie
 Lesdag 2
 Theorie
 Lesdag 3
 Theorie
 Lesdag 4
 Theorie
 Lesdag 5
 Theorie
 Op aanvraag  Op aanvraag  Op aanvraag  Op aanvraag  Op aanvraag
 Lesdag 6
 Praktijk in groep max 5 p.
 Lesdag 7
 
Praktijk in groep max 5 p.
 SCIOS examen
 Theorie
 SCIOS examen
 Praktijk
 
 Op aanvraag  Op aanvraag  Op aanvraag  Op aanvraag  

NB1 Praktijkexamens zijn individueel en worden afhankelijk van het aantal deelnemers op meerdere data ingepland. Bij aanvang van de opleiding wordt de indeling in praktijkgroepen gemaakt. 
NB2 Het theorie-examen kan worden afgelegd op de hier voorgestelde datum of op een van de examendata met open inschrijving. Bekijk hier het overzicht.

Om Periodieke Inspecties uit te voeren aan installaties, gestookt op vaste brandstof zoals hout en biomassa, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen PI Scope 5a succesvol aflegt. Deze opleiding bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen met een technische achtergrond en ervaring in het werkveld. 

Inhoud
Het hoge praktijkgehalte van de opleiding wordt gegarandeerd door ervaren docenten en de installaties die worden gebruikt tijdens de praktijkdagen. Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal.

Aan de orde komen onder meer de verschillende typen biomassa- en andere stookinstallaties met vaste brandstof. Aan de hand van inspectierapporten en controlelijsten worden alle noodzakelijke onderdelen behandeld en toegelicht. De lesgroepen voor de praktijkinstructie bestaan maximaal uit 5 deelnemers, zodat door elke deelnemer optimaal geoefend kan worden.

Duur en lestijden
De opleiding bestaat uit 14 dagdelen (10 dagdelen theorie en 4 dagdelen praktijk).
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
Zelfstudie: 24 uur. U dient zelf de theorie te bestuderen en gedurende de opleiding in het eigen bedrijf de praktijkervaring nog verder uit te bouwen.
Locatie: Den Bosch voor theorie, praktijk extern.
De opleiding kan worden afgesloten met een SCIOS examen. Als u hier niet voor kiest, ontvangt u een Certificaat van Deelname.

SCIOS examen
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10 en 12. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Appeltje-eitje? 
SCIOS stelt hoge eisen aan haar erkende inspecteurs en monteurs. Het examen vraagt dan ook veel van de kandidaten. SCIOS: "Denk dus niet te licht over de examens en steek voldoende tijd in het leren van de theorie en de omgang met meetmiddelen." 

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

disclaimer privacy sitemap cookies