Opleiding Periodiek Onderhoud SCIOS Scope 5 Bijzondere industriële installaties

PO SCIOS Scope 5

Periodiek Onderhoud SCIOS Scope 5
> 08 maart *

Kosten per persoon: € 2.195,-- (onder voorbehoud)
excl. btw en SCIOS-examen (€ 699,- onder voorbehoud), incl. lunches en lesmateriaal
Locatie: Den Bosch.

Lees hier over onze coronamaatregelen.

De opleiding staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

 Lesdag 1
 Theorie
 Lesdag 2
 Theorie
 Lesdag 3
 Theorie
 Lesdag 4
 Praktijk
 8 maart 2021 15 maart 2021 22 maart 2021  8 april of 12 april 2021
 Lesdag 5
 Praktijk
 SCIOS Examen
 Praktijk
 SCIOS Examen
 Theorie
 
 19 april 2021 en 20 april 2020  17 en 18 mei 2021  26 april 2021  

NB1 Praktijkexamens zijn individueel en worden afhankelijk van het aantal deelnemers op meerdere data ingepland. Bij aanvang van de opleiding wordt de indeling in praktijkgroepen gemaakt. 
NB2 Het theorie-examen kan worden afgelegd op de hier voorgestelde datum of op een van de examendata met open inschrijving. Bekijk hier het overzicht.

Om Periodieke Onderhoud uit te voeren aan Bijzondere industriële installaties met aardgas als brandstof vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen PO Scope 5 succesvol aflegt. Deze opleiding bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Ook mogelijk: opfriscursus ter voorbereiding op Periodieke Kennistoets.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen met een technische achtergrond en ervaring in het werkveld. Deelnemers aan de opleiding SCIOS PO Scope 5 dienen te beschikken over een diploma SCIOS PO Scope 1-2 of de deelnemer dient SCIOS PO Scope 1-2 "bevoegd verklaard" te zijn.

Inhoud
Het hoge kwaliteitsgehalte wordt gegarandeerd door ervaren docenten. Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal.

Aan de orde komen onder meer de verschillende typen bijzondere industriële  stookinstallaties. Aan de hand van rapporten en controlelijsten worden alle noodzakelijke onderdelen behandeld en toegelicht. 

Duur en lestijden
De opleiding bestaat uit 16 dagdelen.
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
Zelfstudie: 28 uur. U dient zelf de theorie te bestuderen en gedurende de opleiding in het eigen bedrijf de praktijkervaring nog verder uit te bouwen.
Locatie: Den Bosch.

SCIOS examen
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de twee door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10 en 12. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Appeltje-eitje? 
SCIOS stelt hoge eisen aan haar erkende inspecteurs en monteurs. Het examen vraagt dan ook veel van de kandidaten. SCIOS: "Denk dus niet te licht over de examens en steek voldoende tijd in het leren van de theorie en de omgang met meetmiddelen." 

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

disclaimer privacy colofon sitemap cookies