Opleiding Eerste of Bijzondere Inspecties SCIOS Scope 5 Bijzondere industriële installaties

EBI SCIOS Scope 5

Eerste of Bijzondere Inspecties SCIOS Scope 5
> 19 september 2022 *

Kosten per persoon: € 3.575,--
excl. btw en SCIOS-examen (€ 749,-), incl. lunches en lesmateriaal
Locatie: Den Bosch.

Lees hier over onze coronamaatregelen.

De opleiding staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

 Lesdag 1
 Theorie
 Lesdag 2
 Theorie
 Lesdag 3
 Theorie
 Lesdag 4
 Theorie 
 Lesdag 5
 Theorie
 31 januari 2022 7 februari 2022 14 februari 2022 21 februari 2022 7 maart 2022
19 september 2022 26 september 2022 3 oktober 2022 10 oktober 2022 17 oktober 2022
 Lesdag 6
 Theorie
 Lesdag 7
 Theorie
 Lesdag 8
 Theorie
 SCIOS-examen
 Praktijk
 SCIOS-examen
 Theorie
 14 maart 2022 21 maart 2022 30 maart 2022 14 of 21 april 2022 5 april 2022
 31 oktober 2022 7 november 2022 14 november 2022 1 of 2 december 2022 29 november 2022

NB1 Praktijkexamens zijn individueel en worden afhankelijk van het aantal deelnemers op meerdere data ingepland.
NB2 Het theorie-examen kan worden afgelegd op de hier voorgestelde datum of op een van de examendata met open inschrijving. Bekijk hier het overzicht.

Om Eerste of Bijzondere Inspecties uit te voeren aan Bijzondere industriële installaties met aardgas als brandstof vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen EBI Scope 5 succesvol aflegt. Deze opleiding bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Ook mogelijk: afsluiten met PI SCIOS Scope 5 examen of driedaagse opfriscursus ter voorbereiding op Periodieke Kennistoets

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen met een technische achtergrond en ervaring in het werkveld. Deelnemers aan de opleiding SCIOS EBI Scope 5 dienen te beschikken over de diploma's SCIOS EBI Scope 1-2 en PI Scope 5 of de deelnemer dient SCIOS EBI Scope 1-2 en PI Scope 5 "bevoegd verklaard" te zijn. Deelnemers die niet beschikken over een SCIOS PI Scope 5 en EBI Scope 1-2 diploma of "bevoegd verklaring", kunnen kiezen voor een examen PI of een gecombineerd examen PI/EBI. 

Inhoud
Het hoge kwaliteitsgehalte wordt gegarandeerd door ervaren docenten. Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal.

Aan de orde komen onder meer de verschillende typen bijzondere industriële  stookinstallaties. Aan de hand van inspectierapporten en controlelijsten worden alle noodzakelijke onderdelen behandeld en toegelicht. 

Duur en lestijden
De opleiding bestaat uit 16 dagdelen.
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
Zelfstudie: 48 uur. U dient zelf de theorie te bestuderen en gedurende de opleiding in het eigen bedrijf de praktijkervaring nog verder uit te bouwen.
Locatie: Den Bosch.
 

SCIOS examen

De opleiding kan worden afgesloten met een SCIOS EBI Scope 5 examen. Dit bestaat uit twee onderdelen:

  • een theoretische toets; deze wordt digitaal afgenomen en duurt 160 minuten;
  • een praktijktoets; deze wordt middels een casus en verdediging afgenomen en duurt ca. 300 min.

Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de twee door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10 en 12. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Appeltje-eitje? 
SCIOS stelt hoge eisen aan haar erkende inspecteurs en monteurs. Het examen vraagt dan ook veel van de kandidaten. SCIOS: "Denk dus niet te licht over de examens en steek voldoende tijd in het leren van de theorie en de omgang met meetmiddelen." 

Opfriscursus Wiskunde

Inzicht in en goede kennis van wiskunde is belangrijk voor een technische opleiding. Bij diverse SCIOS-inspecties dienen namelijk berekeningen uitgevoerd te worden. Is uw wiskundekennis in de loop der jaren weggezakt? Dan kunt u met de eendaagse Opfriscursus Wiskunde uw kennis ophalen én u alvast goed voorbereiden op een technische opleiding bij ons. 

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign