Opfriscursus PO Scope 5 Bijzondere industriële installaties

PO SCIOS Scope 5

Cursus ter voorbereiding op de Periodieke Kennistoets Periodiek Onderhoud SCIOS Scope 5
> 19 mei 2022 *

Kosten per persoon: € 890,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 199,-), incl. lunches en lesmateriaal
Locatie: Den Bosch.

Lees hier over onze coronamaatregelen.

De cursus staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

 Lesdag 1
 Theorie
 Lesdag 2
 Theorie
 SIOS periodieke kennistoets
 PO Scope 5
 19 mei 2022  30 mei 2022  13 juni 2022


Deze cursus bereidt u voor op deze kennistoets. De kennistoets kan worden afgelegd op de hier voorgestelde datum of op een van de examendata met open inschrijving. U vindt de actuele data in het overzicht op onze website. 

Een periodieke kennistoets dient eens per 6 jaar succesvol te worden afgelegd. De praktijkaudit, inclusief rapportbeoordeling voor EBI en PI vervalt in dat geval. Dit geldt niet voor PO. Voor PO dient de kennistoets op het moment dat de praktijkaudit plaatsvindt, succesvol te zijn afgerond. 

De certificaathouder (het gecertificeerde bedrijf) dient de diploma’s van alle individuele medewerkers te registreren. Als bedrijf bent u zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van uw medewerkers voor periodieke toetsing. U ontvangt geen oproep van SCIOS hierover.

Waarom periodieke kennistoetsen

De periodieke kennistoetsen zijn in het leven geroepen omdat het op peil houden van theoretische kennis van belang is om de kwaliteit te kunnen blijven leveren die schuilgaat achter het SCIOS-certificaat. 

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen die eerder: 

  • hun diploma voor PO SCIOS Scope 5  hebben gehaald of hiervoor zijn "bevoegd verklaard".

Er is gekozen voor een gefaseerde invoering. Wanneer u aan de beurt bent, hangt af van het moment waarop uw diploma heeft gehaald: 

Fase  Doelgroep SCIOS-gecertificeerden
1 uiterlijk 31 december 2020 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die geen diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid is afgegeven dan wel dat het diploma voor 1999 is uitgegeven.
2 uiterlijk 31 december 2021 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2004 is afgegeven.
3 uiterlijk 31 december 2022 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2009 is afgeven.
4 uiterlijk 31 december 2023 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2014 is af geven.
5 uiterlijk  31 december 2024 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2019 is afgeven.
6 Uiterlijk 31 december 2025 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die in 2019 het diploma hebben behaald van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat.


Daarnaast moeten deelnemers over de basiskennis beschikken om een aantal factoren te kunnen berekenen en beargumenteren: bepalen chemische reactie bij oxidatie brandstof, CO luchtvrij en giftigheids index, massaflow, Wobbe index, rendement en vermogen, ventialtievoud, lucthfactor, thermische trek, dichtheid gassen, oppervlakte en inhoud, volumestroom en snelheid.

Inhoud
Vooraf zenden wij het lesboek toe, dat door de deelnemers goed moet worden bestudeerd.  Uw kennis over de verschillende typen bijzondere industriële installaties en de vereisten om die installaties goed te inspecteren wordt opgefrist. 

Duur en lestijden
De cursus bestaat uit 2 lesdagen theorie.
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
Zelfstudie: 20 uur. U dient zelf vooraf de theorie te bestuderen.
Locatie: Den Bosch 

De periodieke kennistoets wordt afgenomen door een van de twee door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10 en 12. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Appeltje-eitje?
SCIOS stelt: “Om een idee te krijgen of de benodigde kennis voorhanden is, kunnen de kennis- en bekwaamheidseisen worden geraadpleegd. Het is niet vereist om een opfriscursus te volgen voordat de toets wordt gedaan. Het slagingspercentage bij de examens ligt om een veelheid van redenen niet bijzonder hoog. Houd daarmee rekening en vat ook de periodieke toets niet te licht op.“ 

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

 

disclaimer privacy sitemap cookies