Opleiding Eerste of Bijzondere Inspecties SCIOS Scope 4d

EBI SCIOS Scope 4d

Opleiding Eerste of Bijzondere Inspecties SCIOS Scope 4d (+ optioneel 7c)
> 04 juni *
> 30 september *

Kosten per persoon opleiding EBI SCIOS Scope 4d: € 1.140,- (optioneel: EBI SCIOS Scope 7c à € 695,-)
excl. btw en SCIOS-examen Scope 4d (€ 625,-) en optioneel Scope 7c (zonder extra meerkosten), incl. lunches en lesmateriaal. 
Locatie: Den Bosch voor theorie, de praktijklocaties zijn afhankelijk van de instroom en geografische herkomst van cursisten

De opleiding staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

N.B. Onze lessen zijn tot 1 mei opgeschort in verband met maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Kijk hier voor meer informatie over ons beleid inzake coronavirus.

 Lesdag 1 Scope 4d
 Theorie
 Lesdag 2 Scope 4d
 Theorie
 Lesdag 3 Scope 4d
 Praktijk: per groep max 5 p.
 SCIOS examen Theorie 
 EBI Scope 4d
 4 juni 2020
 30 september 2020
 23 juni 2020
 7 oktober 2020
 26 juni 2020
 29 oktober 2020
 1 juli 2020
 13 november 2020
 Optioneel
 Lesdag 1 Scope 7c
 Theorie + praktijk
 Optioneel
 Lesdag 2 Scope 7c
 
Theorie + praktijk
 optioneel: 
 SCIOS examen 
 EBI Scope 7c Theorie
 SCIOS examen 
 Praktijk EBI Scope 4d
 optioneel: Scope 4d + 7c
 3 juli 2020
 6 november 2020
 7 juli 2020
 20 november 2020
 10 juli of 17 juli 2020
 27 november 2020
 10 juli 2020 (4d) of 13 juli 2020 (7c of combi 4d+7c)
 2 december 2020


NB Bij aanvang van de cursus wordt de indeling in praktijkgroepen gemaakt. 
NB2 Het theorie-examen kan worden afgelegd op de hier voorgestelde datum of op een van de examendata met open inschrijving. Bekijk hier het overzicht.

Om Eerste of Bijzondere Inspecties aan verbrandingsmotoren met diesel als brandstof uit te voeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen EBI Scope 4d succesvol aflegt. Deze opleiding bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Inspectie olieleiding
Ook de brandstoftoevoerleiding dient te worden geïnspecteerd; deze valt onder SCIOS Scope 7c. Omdat de inspecteur vaak een gecombineerde certificering voor de Scopes 4d en 7c wenst, is in de planning de opleiding en het examen voor Scope 7c als optie toegevoegd.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen met een technische achtergrond en ervaring in het werkveld. 

Inhoud
Het hoge praktijkgehalte van de opleiding wordt gegarandeerd door ervaren docenten en de installaties die worden gebruikt tijdens de praktijkdagen. Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal.

Aan de orde komen onder meer de verschillende typen dieselmotoren, waaronder de noodstroomaggregaten. Aan de hand van onderhoudsrapporten en controlelijsten worden alle noodzakelijke onderdelen behandeld en toegelicht. De lesgroepen voor de praktijkles bestaan maximaal uit 5 deelnemers, zodat door elke deelnemer optimaal geoefend kan worden.

Duur en lestijden
De instructie bestaat uit 6 dagdelen (4 dagdelen theorie en 2 dagdelen praktijk), met optioneel 4 dagdelen voor Scope 7c.
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
Zelfstudie: 12 uur. U dient zelf de theorie te bestuderen en gedurende de opleiding in het eigen bedrijf de praktijkervaring nog verder uit te bouwen.
Locatie: Den Bosch voor theorie, de praktijklocaties zijn afhankelijk van de instroom en geografische herkomst van cursisten.
De opleiding kan worden afgesloten met een SCIOS examen. Als u hier niet voor kiest, ontvangt u een Certificaat van Deelname.

SCIOS examen
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Appeltje-eitje?
SCIOS stelt hoge eisen aan haar erkende inspecteurs en monteurs. Het examen vraagt dan ook veel van de kandidaten. SCIOS: "Denk dus niet te licht over de examens en steek voldoende tijd in het leren van de theorie en de omgang met meetmiddelen." Lees meer hierover op de SCIOS website

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

disclaimer privacy colofon sitemap