Opleiding Periodieke Inspecties SCIOS Scope 4d

PI SCIOS Scope 4d

Opleiding Periodieke Inspecties SCIOS Scope 4d
01 november 2023

Kosten per persoon opleiding PI SCIOS Scope 4d: € 1.423,-.
excl. btw en SCIOS-examen Scope 4d € 749,- incl. lunches en lesmateriaal. 
Locatie: Den Bosch of Apeldoorn

Lees hier over onze coronamaatregelen.

De opleiding staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

Den Bosch:

 Lesdag 1 Scope 4d
 Theorie
 Lesdag 2 Scope 4d
 Theorie
 Lesdag 3 Scope 4d
 Praktijk: per groep max 5 p.
 SCIOS examen Theorie 
 PI Scope 4d
 15 maart 2023  22 maart 2023  24 of 31 maart 2023*  4 april 2023
 11 mei 2023  16 mei 2023  26 of 31 mei 2023*  12 juni 2023
 1 november 2023  8 november 2023  14 of 15 november 2023*  28 november 2023
 SCIOS examen 
 Praktijk PI Scope 4d
     
 6 of 18 april 2023      
 8 of 9 juni 2023      
 17 of 23 november 2023      


Apeldoorn:

 Lesdag 1 Scope 4d
 Theorie
 Lesdag 2 Scope 4d
 Theorie
 Lesdag 3 Scope 4d
 Praktijk: per groep max 5 p.
 SCIOS examen Theorie 
 PI Scope 4d
 18 januari 2023  25 januari 2023  1 of 8 februari 2023*  23 februari 2023
 SCIOS examen 
 Praktijk PI Scope 4d
     
 15 of 22 februari 2023      

*Indeling datum afhankelijk van het aantal aangemelde deelnemers: indeling wordt op de 1e lesdag bekend gemaakt.


NB1 Praktijkexamens zijn individueel en worden afhankelijk van het aantal deelnemers op meerdere data ingepland. Bij aanvang van de opleiding wordt de indeling in praktijkgroepen gemaakt. 
NB2 Het theorie-examen kan worden afgelegd op de hier voorgestelde datum of op een van de examendata met open inschrijving. Bekijk hier het overzicht.

Om Periodieke Inspecties aan verbrandingsmotoren met diesel als brandstof uit te voeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen PI Scope 4d succesvol aflegt. Deze opleiding bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen met een technische achtergrond en ervaring in het werkveld. 

Inhoud
Het hoge praktijkgehalte van de opleiding wordt gegarandeerd door ervaren docenten en de installaties die worden gebruikt tijdens de praktijkdagen. Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal.

Aan de orde komen onder meer de verschillende typen dieselmotoren, waaronder de noodstroomaggregaten. Aan de hand van inspectierapporten en controlelijsten worden alle noodzakelijke onderdelen behandeld en toegelicht. De lesgroepen voor de praktijkles bestaan maximaal uit 5 deelnemers, zodat door elke deelnemer optimaal geoefend kan worden.

Duur en lestijden
De opleiding bestaat uit 6 dagdelen (4 dagdelen theorie en 2 dagdelen praktijk).
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
Zelfstudie: 12 uur. U dient zelf de theorie te bestuderen en gedurende de opleiding in het eigen bedrijf de praktijkervaring nog verder uit te bouwen.
Locatie: Den Bosch of Apeldoorn.
De opleiding kan worden afgesloten met een SCIOS examen. Als u hier niet voor kiest, ontvangt u een Certificaat van Deelname.

SCIOS examen
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de twee door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10, 12 en 14.

Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen.
 
Tip
Beantwoord eerst alle vragen die u gemakkelijk kunt beantwoorden, dan heeft u daar in elk geval voldoende tijd voor. Ga daarna terug naar de nog niet beantwoorde vragen.
 

De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Appeltje-eitje?
SCIOS stelt hoge eisen aan haar erkende inspecteurs en monteurs. Het examen vraagt dan ook veel van de kandidaten. SCIOS: "Denk dus niet te licht over de examens en steek voldoende tijd in het leren van de theorie en de omgang met meetmiddelen." 

Opfriscursus Wiskunde

Inzicht in en goede kennis van wiskunde is belangrijk voor een technische opleiding. Bij diverse SCIOS-inspecties dienen namelijk berekeningen uitgevoerd te worden. Is uw wiskundekennis in de loop der jaren weggezakt? Dan kunt u met de eendaagse Opfriscursus Wiskunde uw kennis ophalen én u alvast goed voorbereiden op een technische opleiding bij ons. 

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign