Opfriscursus PI/EBI SCIOS Scope 4g

PI/EBI SCIOS Scope 4g

Opfriscursus ter voorbereiding op Periodieke Kennistoets Periodieke Inspecties/ Eerste of Bijzondere Inspecties SCIOS Scope 4g
06 oktober 2022

Kosten per persoon: € 890,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 199,-), incl. lunches en lesmateriaal
Locatie: Den Bosch.

Lees hier over onze coronamaatregelen.

De cursus staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

 Lesdag 1
 Theorie
 Lesdag 2
 Theorie
 SCIOS periodieke kennistoets
 PI/EBI Scope 4g
 6 oktober 2022 13 oktober 2022  1 november 2022


Deze cursus bereidt u voor op deze kennistoets. De kennistoets kan worden afgelegd op de hier voorgestelde datum of op een van de examendata met open inschrijving. U vindt de actuele data in het overzicht op onze website. 

Waarom periodieke kennistoetsen
De periodieke kennistoetsen zijn in het leven geroepen omdat het op peil houden van theoretische kennis van belang is om de kwaliteit te kunnen blijven leveren die schuilgaat achter het SCIOS-certificaat. 

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen die eerder: 

  • hun diploma voor PI SCIOS Scope 4g  hebben gehaald of hiervoor zijn "bevoegd verklaard"
  • hun diploma voor EBI SCIOS Scope 4g hebben gehaald of hiervoor zijn "bevoegd verklaard" 

Er is gekozen voor een gefaseerde invoering. Wanneer u aan de beurt bent, hangt af van het moment waarop uw diploma heeft gehaald: 

Fase  Doelgroep SCIOS-gecertificeerden
1 uiterlijk 31 december 2020 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die geen diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid is afgegeven dan wel dat het diploma voor 1999 is uitgegeven.
2 uiterlijk 31 december 2021 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2004 is afgegeven.
3 uiterlijk 31 december 2022 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2009 is afgeven.
4 uiterlijk 31 december 2023 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2014 is af geven.
5 uiterlijk  31 december 2024 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2019 is afgeven.
6 Uiterlijk 31 december 2025 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die in 2019 het diploma hebben behaald van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat.


Inhoud
Vooraf zenden wij het lesboek toe, dat door de deelnemers goed moet worden bestudeerd.  Uw kennis over de verschillende typen gasmotoren en de vereisten om die gasmotoren goed te inspecteren wordt opgefrist. 

Duur en lestijden
De cursus bestaat uit 4 dagdelen theorie.
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
Zelfstudie: 8 uur. U dient zelf vooraf de theorie te bestuderen.
Locatie: Den Bosch 

Vermeld s.v.p. in het opmerkingenveld van het aanmeldformulier of u kiest voor een PI of EBI periodieke kennistoets.
 

De periodieke kennistoets wordt afgenomen door een van de twee door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10 en 12. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Appeltje-eitje?
SCIOS stelt: “Om een idee te krijgen of de benodigde kennis voorhanden is, kunnen de kennis- en bekwaamheidseisen worden geraadpleegd. Het is niet vereist om een opfriscursus te volgen voordat de toets wordt gedaan. Het slagingspercentage bij de examens ligt om een veelheid van redenen niet bijzonder hoog. Houd daarmee rekening en vat ook de periodieke toets niet te licht op.“ 

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

 

disclaimer privacy sitemap cookies