Opfriscursus PI/EBI SCIOS Scope 3

PI/EBI SCIOS Scope 3

Opfriscursus ter voorbereiding op Periodieke Kennistoets Periodieke Inspecties / Eerste of Bijzondere Inspecties SCIOS Scope 3
21 september 2022
17 maart 2023
20 september 2023

Kosten per persoon: € 475,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 225,-), incl. lunch en lesmateriaal
Locatie: Den Bosch 

Lees hier over onze coronamaatregelen.

De opleiding staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

Den Bosch

 Lesdag 1
 Theorie
 SCIOS periodieke kennistoets
 PI/EBI Scope 3
 21 september 2022  4 oktober 2022
 17 maart 2023  4 april 2023

 

Apeldoorn

 Lesdag 1
 Theorie
 SCIOS periodieke kennistoets
 PI/EBI Scope 3
 20 september 2023  3 oktober 2023

Om Periodieke Inspecties  of Eerste of Bijzondere inspecties aan stoom- en heetwaterketels uit te voeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u eenmalig het SCIOS-examen PI Scope 3 respectievelijk EBI Scope 3 succesvol aflegt. Sinds juli 2019 is SCIOS gestart met het systeem van periodieke kennistoetsen. Deze instructie bereidt u voor op deze kennistoets.De kennistoets kan worden afgelegd op de hier voorgestelde datum of op een van de examendata met open inschrijving.  U vindt de actuele data in het overzicht op onze website. 

Waarom periodieke kennistoetsen
De periodieke kennistoetsen zijn in het leven geroepen omdat het op peil houden van theoretische kennis van belang is om de kwaliteit te kunnen blijven leveren die schuilgaat achter het SCIOS-certificaat. 

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen die eerder :

  • hun diploma voor PI SCIOS Scope 3  én hun PI SCIOS Scope 2 diploma hebben gehaald of hiervoor zijn "bevoegd verklaard".
  • hun diploma voor EBI SCIOS Scope 3  én hun EBI SCIOS Scope 2 diploma hebben gehaald of hiervoor zijn "bevoegd verklaard".

Er is gekozen voor een gefaseerde invoering. Wanneer u aan de beurt bent, hangt af van het moment waarop uw diploma heeft gehaald: 

Fase  Doelgroep SCIOS-gecertificeerden
1 uiterlijk 31 december 2020 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die geen diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid is afgegeven dan wel dat het diploma voor 1999 is uitgegeven.
2 uiterlijk 31 december 2021 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2004 is afgegeven.
3 uiterlijk 31 december 2022 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2009 is afgeven.
4 uiterlijk 31 december 2023 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2014 is af geven.
5 uiterlijk  31 december 2024 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2019 is afgeven.
6 Uiterlijk 31 december 2025 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die in 2019 het diploma hebben behaald van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat.


Inhoud
Vooraf zenden wij het lesboek toe, dat door de deelnemers goed moet worden bestudeerd.  Uw kennis over de verschillende typen stoom- en heetwaterketels en de vereisten om die ketels goed te onderhouden wordt opgefrist. 

Duur en lestijden
De cursus bestaat uit 1 lesdag theorie.
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
Zelfstudie: 8 uur. U dient zelf vooraf de theorie te bestuderen.
Locatie: Den Bosch of Apeldoorn.

Vermeld svp in het opmerkingenveld van het aanmeldformulier of u kiest voor een PI of EBI periodieke kennistoets en voor welke Scope(s) u examen wenst te doen.
Bent u gecertificeerd voor meerdere scopes, dan kunt u een gecombineerd examen afleggen voor de SCIOS Scopes 1, 2, 3 en/of 5.  Alle samenstellingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld de Scopes 1 en 2, maar ook de Scopes 2, 3 en 5. Hier zit wel een risico aan: een aangemelde medewerker die niet slaagt voor een combinatietoets, wordt geen diploma voor een deel van de toets verstrekt.

De periodieke kennistoets wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10 en 12. De periodieke kennistoets wordt digitaal afgenomen en bestaat uit meerdere soorten vragen: 

  • meerkeuzevragen;
  • sleepvragen;
  • meer uit meer vragen (meerdere antwoorden goed).
 
Tip
Beantwoord eerst alle vragen die u gemakkelijk kunt beantwoorden, dan heeft u daar in elk geval voldoende tijd voor. Ga daarna terug naar de nog niet beantwoorde vragen.
 

De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Appeltje-eitje?
SCIOS stelt: “Om een idee te krijgen of de benodigde kennis voorhanden is, kunnen de kennis- en bekwaamheidseisen worden geraadpleegd. Het is niet vereist om een opfriscursus te volgen voordat de toets wordt gedaan. Het slagingspercentage bij de examens ligt om een veelheid van redenen niet bijzonder hoog. Houd daarmee rekening en vat ook de periodieke toets niet te licht op.“ 

Opfriscursus Wiskunde

Inzicht in en goede kennis van wiskunde is belangrijk voor een technische opleiding. Bij diverse SCIOS-inspecties dienen namelijk berekeningen uitgevoerd te worden. Is uw wiskundekennis in de loop der jaren weggezakt? Dan kunt u met de eendaagse Opfriscursus Wiskunde uw kennis ophalen én u alvast goed voorbereiden op een technische opleiding bij ons. 

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

Reacties

Peter Booij, Thermeta Service Lesdatum: 05-11-2020
Beoordeling:
disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign

Notice: Undefined index: cookie_instellingen_ingesteld in /home/parkstadinspec/domains/parkstad-inspecties.nl/public_html/views/paginas/main.php on line 374