Opleiding Periodieke Inspecties SCIOS Scope 1 en 2

PI SCIOS Scope 1 en 2

Periodieke Inspecties SCIOS Scope 1 en 2
> 28 september *

Kosten per persoon: € 2.945,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 699,-), incl. lunches en lesmateriaal
Locatie: Den Bosch

* De instructie staat gepland op:

 Lesdag 1
 Theorie
 Lesdag 2
 Theorie
 Lesdag 3
 Theorie
 Lesdag 4
 Praktijk
 Lesdag 5
 
Praktijk
 28 september 2020  5 oktober 2020  26 oktober 2020  2 of 3 november 2020  18 of 19 november 2020
 Lesdag 6
 Theorie
 
Lesdag 7
Praktijk
 
 SCIOS examen
 Theorie Scope 2 
 of Scope 1 en 2
 SCIOS examen
 Praktijk Scope 2 of
 Scope 1 en 2
 
 25 november 2020  30 november of 1 december 2020  11 december 2020  3 0f 4 december 2020  

NB Praktijkexamens worden per praktijklocatie op een andere datum ingepland. Bij aanvang van de cursus wordt de indeling in praktijkgroepen gemaakt. 
NB2 Het theorie-examen kan worden afgelegd op de hier voorgestelde datum of op een van de examendata met open inschrijving. Bekijk hier het overzicht.

Om Periodieke Inspecties aan gas- of oliegestookte verwarmingsketels of luchtverhitters uit te voeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen PI Scope 1 en/of 2 succesvol aflegt. Deze opleiding bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Doelgroep
Instroom op deze opleiding is mogelijk voor mensen die aantoonbaar beschikken over een langjarige- en ruime praktijkervaring in de scopes 1 en 2.

Inhoud
Het hoge praktijkgehalte van de opleiding wordt gegarandeerd door ervaren docenten en de installaties die worden gebruikt tijdens de praktijkdagen. Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal.

Aan de orde komen onder meer de verschillende typen installaties, verbrandingstechniek, ketels en branders, gasstraten, veel nadruk op beveiligingen, de opstellingsruimte en het correct hanteren van meetinstrumenten. Aan de hand van onderhoudsrapporten en controlelijsten worden alle noodzakelijke onderdelen behandeld en toegelicht. Van een stookproef tot het kunnen hanteren van rapportage en richtlijnen van een EBI’er. De lesgroepen voor de praktijklessen bestaan maximaal uit 5 deelnemers, zodat door elke deelnemer optimaal geoefend kan worden.

Duur en lestijden
De opleiding bestaat uit 14 dagdelen (8 dagdelen theorie en 6 dagdelen praktijk).
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur. 
Daarnaast dient u zelf de theorie te bestuderen en gedurende de opleiding in het eigen bedrijf de praktijkervaring nog verder uit te bouwen.
Locatie: Den Bosch.
De opleiding kan worden afgesloten met een SCIOS examen. Als u hier niet voor kiest, ontvangt u een Certificaat van Deelname.

SCIOS examen 
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10. de hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen.
Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

SCIOS stelt hoge eisen aan haar erkende inspecteurs en monteurs. Het examen vraagt dan ook veel van de kandidaten. SCIOS: "Denk dus niet te licht over de examens en steek voldoende tijd in het leren van de theorie en de omgang met meetmiddelen." 

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

disclaimer privacy colofon sitemap