Opleiding Periodiek Onderhoud SCIOS Scope 1 en 2

PO SCIOS Scope 1 en 2

Technicus Periodiek Onderhoud SCIOS Scope 1 en 2
> 26 januari 2022 *
> 26 september 2022 *

Kosten per persoon: € 2.695,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 699,-), incl. lunches en lesmateriaal
Locatie: Den Bosch 

Lees hier over onze coronamaatregelen.

De opleiding staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

 Lesdag 1
 Theorie
 Lesdag 2
 Theorie
 Lesdag 3
 Theorie
 Lesdag 4
 Praktijk
 Lesdag 5
 Praktijk
 26 januari 2022  2 februari 2022  9 februari 2022  16 februari 2022  23 februari of 2 maart 2022
 26 september 2022  3 oktober 2022  10 oktober 2022  17 oktober 2022  31 oktober 2022
 Lesdag 6
 Theorie
 
 Lesdag 7
 Praktijk
 
 SCIOS examen
 Theorie Scope 2
 Scope 1 en 2
 SCIOS examen
 Praktijk Scope 2 of
 Scope 1 en 2
 
 9 maart 2022  16 maart 2022 22 maart 2022 18 of 21 maart 2022  
 7 november 2022 14 november 2022 29 november 2022 17 of 18 november 2022  

NB NB Praktijkexamens zijn individueel en worden afhankelijk van het aantal deelnemers op meerdere data ingepland. Bij aanvang van de cursus wordt de indeling in praktijkgroepen gemaakt. 
NB2 Het theorie-examen kan worden afgelegd op de hier voorgestelde datum of op een van de examendata met open inschrijving. Bekijk hier het overzicht.

Om Periodiek Onderhoud aan gas- of oliegestookte verwarmingsketels of luchtverhitters uit te voeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen PO Scope 1 en 2 succesvol aflegt. U kunt ook alleen voor het Scope 2 examen kiezen. Deze opleiding bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen met een technische achtergrond en ervaring in het werkveld. Werkzaam bij installatie- of servicebedrijven, branderleveranciers en/of ketelfabrikanten of gebouwbeheerders.

Inhoud
Het hoge praktijkgehalte van de opleiding wordt gegarandeerd door ervaren docenten en de installaties die worden gebruikt tijdens de praktijkdagen. Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal.

Aan de orde komen onder meer de verschillende typen installaties, verbrandingstechniek, ketels en branders, gasstraten, beveiligingen, de opstellingsruimte en het correct hanteren van meetinstrumenten. Aan de hand van onderhoudsrapporten en controlelijsten worden alle noodzakelijke onderdelen behandeld en toegelicht: van een stookproef tot het kunnen hanteren van rapportage en richtlijnen van een EBI-er of PI-er. De lesgroepen voor de praktijkles bestaan maximaal uit 5 deelnemers, zodat door elke deelnemer optimaal geoefend kan worden.

Duur en lestijden
De opleiding bestaat uit 14 dagdelen (8 dagdelen theorie en 6 dagdelen praktijk).
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur (theoriedagen), van 09.00 tot 16.00 uur (praktijkdagen).
Daarnaast dient u zelf de theorie te bestuderen en gedurende de opleiding in het eigen bedrijf de praktijkervaring nog verder uit te bouwen.
Locatie: Den Bosch.
De opleiding kan worden afgesloten met een SCIOS examen. Als u hier niet voor kiest, ontvangt u een Certificaat van Deelname.

SCIOS examen
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 12. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. 

SCIOS stelt hoge eisen aan haar erkende inspecteurs en monteurs. Het examen vraagt dan ook veel van de kandidaten. SCIOS: "Denk dus niet te licht over de examens en steek voldoende tijd in het leren van de theorie en de omgang met meetmiddelen." 

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

Reacties

Jordy van der Wurff, Zantingh Lesdatum: 21-09-2020
Beoordeling:
Kubilay Kalemkus, Honeywell Thermal Solutions Lesdatum: 21-09-2020
Kennis verbreed voor Scope 1 en 2
Beoordeling:
M.J. Leijssenaar, Bremen Utiliteit Zuid Lesdatum: 06-05-2020
Veel kennis vergaard in een korte tijd. Veel inzicht gekregen van werking van de toestellen/gasstraten
Beoordeling:
disclaimer privacy sitemap cookies