Opleiding Eerste of Bijzondere Inspectie SCIOS Scope 1

EBI SCIOS Scope 1

Opleiding Eerste of Bijzondere Inspecties SCIOS Scope 1
> 08 oktober *

Kosten per persoon: € 2.595,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 625,-), incl. lunches en materiaal
Locatie: Den Bosch voor theoriedagen, de praktijklocaties zijn afhankelijk van de instroom en geografische herkomst van cursisten

De opleiding staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

 Lesdag 1
 Theorie
 Lesdag 2
 Theorie
 Lesdag 3
 Theorie
 Lesdag 4
 Praktijk: per groep max 5 p.
 8 oktober 2020  15 oktiober 2020  29 oktober 2020  4 of 5 november 2020
 Lesdag 5
 Praktijk: per groep max 5 p.
 SCIOS examen
 Theorie
 SCIOS examen
 Praktijk
 
  11 of 12 november 2020   24 november 2020  7 december 2020 of 8 december 2020  


NB Bij aanvang van de cursus wordt de indeling in praktijkgroepen gemaakt. 
NB2 Het theorie-examen kan worden afgelegd op de hier voorgestelde datum of op een van de examendata met open inschrijving. Bekijk hier het overzicht.

Om EBI-inspecties aan gas- of oliegestookte verwarmingsketels of luchtverhitters te kunnen uitvoeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen EBI Scope 1 succesvol aflegt. Deze opleiding bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor technici die aantoonbaar beschikken over een SCIOS-erkend PI-diploma naast een ruime praktijkervaring in Scope 1.

Inhoud
Het hoge praktijkgehalte van de opleiding wordt gegarandeerd door ervaren docenten en de installaties die worden gebruikt tijdens de praktijkdagen. Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal.

Aan de orde komen onder meer verschillende typen installaties, (veiligheids)- en installatievoorschriften, verbrandingstechniek, ketels en branders, gasstraten, beveiligingen, de opstellingsruimte en het correct hanteren en toepassen van meetinstrumenten. Aan de hand van inspectie-, onderhoudsrapporten en controlelijsten worden alle noodzakelijke onderdelen behandeld en toegelicht. Van een stookproef tot het maken van rapportages en opstellen van richtlijnen.

De praktijktraining beslaat drie dagen omdat blijkt dat cursisten dit hard nodig hebben om het praktijkexamen positief te kunnen afleggen. Integraal onderdeel van de opleiding is het maken van praktijkopdrachten. EBI is een zware opleiding. De lesgroepen voor de praktijklessen bestaan maximaal uit 5 deelnemers, zodat door elke deelnemer optimaal geoefend kan worden.

Duur en lestijden
De opleiding bestaat uit 10 dagdelen (6 dagdelen theorie en 4 dagdelen praktijk).
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
Daarnaast dient u zelf de theorie te bestuderen en gedurende de opleiding in het eigen bedrijf de praktijkervaring nog verder uit te bouwen.
Locatie: Den Bosch voor theorie, de praktijklocaties zijn afhankelijk van de instroom en geografische herkomst van cursisten.
De opleiding kan worden afgesloten met een SCIOS examen. Als u hier niet voor kiest, ontvangt u een Certificaat van Deelname.

SCIOS examen 
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Appeltje-eitje?
SCIOS stelt hoge eisen aan haar erkende inspecteurs en monteurs. Het examen vraagt dan ook veel van de kandidaten. SCIOS: "Denk dus niet te licht over de examens en steek voldoende tijd in het leren van de theorie en de omgang met meetmiddelen." Lees meer hierover op de SCIOS website

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

disclaimer privacy colofon sitemap