Opfriscursus Periodiek Onderhoud SCIOS Scope 1

PO SCIOS Scope 1

Opfriscursus tbv Periodieke Kennistoets Periodiek Onderhoud SCIOS Scope 1
> 08 juni *
> 15 september *
> 28 oktober *
> 23 november *

Kosten per persoon: € 695,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 195,-), incl. lunch en lesmateriaal
Locatie: Den Bosch 

* De cursus staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

 Lesdag 1
 Theorie
 Lesdag 2
 Theorie
 Periodieke
 Kennistoets
 8 juni 2020  15 juni 2020  19 juni 2020
 15 september 2020  22 september 2020  9 oktober 2020
 28 oktober 2020  4 november 2020  13 november 2020
 23 november 2020  30 november 2020  11 december 2020


Om Periodiek Onderhoud aan gas- of oliegestookte atmosferische verwarmingsketels of luchtverhitters uit te voeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u eenmalig het SCIOS-examen PO Scope 1 succesvol aflegt.Sinds juli 2019 is SCIOS gestart met het systeem van periodieke kennistoetsen. Deze instructie bereidt u voor op deze kennistoets. De kennistoets kan worden afgelegd op de hier voorgestelde datum of op een van de examendata met open inschrijving. U vindt de actuele toetsdata in het overzicht op onze website.

Waarom periodieke kennistoetsen
De periodieke kennistoetsen zijn in het leven geroepen omdat het op peil houden van theoretische kennis van belang is om de kwaliteit te kunnen blijven leveren die schuilgaat achter het SCIOS-certificaat. SCIOS legt op haar zienswijze uit op de eigen website

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen die eerder hun diploma voor SCIOS Scope 1 hebben gehaald en SCIOS gecertificeerd wensen te blijven. Er is gekozen voor een gefaseerde invoering. Wanneer u aan de beurt bent, hangt af van het moment waarop uw diploma heeft gehaald: 

Fase  Doelgroep SCIOS-gecertificeerden
1 uiterlijk 31 december 2020 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die geen diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid is afgegeven dan wel dat het diploma voor 1999 is uitgegeven.
2 uiterlijk 31 december 2021 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2004 is afgegeven.
3 uiterlijk 31 december 2022 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2009 is afgeven.
4 uiterlijk 31 december 2023 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2014 is af geven.
5 uiterlijk  31 december 2024 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2019 is afgeven.
6 Uiterlijk 31 december 2025 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die in 2019 het diploma hebben behaald van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat.


Inhoud
Vooraf zenden wij het lesboek toe, dat door de deelnemers goed moet worden bestudeerd.  Uw kennis over de verschillende typen installaties, verbrandingstechniek, ketels en branders, gasstraten, beveiligingen, de opstellingsruimte wordt opgefrist. 

Duur en lestijden
De instructie bestaat uit 4 dagdelen theorie.
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
Zelfstudie: 12 uur. U dient zelf vooraf de theorie te bestuderen.
Locatie: Den Bosch 

Het afleggen van de periodieke kennistoets
Bent u gecertificeerd voor meerdere scopes, dan kunt u een gecombineerd examen afleggen voor de SCIOS Scopes 1, 2, 3 en/of 5.  Alle samenstellingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld de Scopes 1 en 2, maar ook de Scopes 2, 3 en 5. Hier zit wel een risico aan: een aangemelde medewerker die niet slaagt voor een combinatietoets, wordt geen diploma voor een deel van de toets verstrekt.

De periodieke kennistoets wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Appeltje-eitje?
SCIOS stelt: "Om een idee te krijgen of de benodigde kennis voorhanden is, kunnen de kennis- en bekwaamheidseisen worden geraadpleegd. Het is niet vereist om een opfriscursus te volgen voordat de toets wordt gedaan. Lees in ieder geval de informatie over examens en toetsen om een indruk van de ervaringen met examens te krijgen. Het slagingspercentage bij de examens ligt om een veelheid van redenen niet bijzonder hoog. Houd daarmee rekening en vat ook de periodieke toets niet te licht op."

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

disclaimer privacy colofon sitemap