Instructie PI/EBI Brandstofleidingen SCIOS Scope 7c

PI/EBI SCIOS Scope 7c

Periodieke Inspecties / Eerste of Bijzondere Inspectie brandstoftoevoerleidingen SCIOS Scope 7c
> 26 november *

Kosten per persoon: € 645,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 575,-), incl. lunches en materiaal
 

* De instructie staat gepland op (onder voorbehoud van voldoende deelnemers):

 Lesdag 1
 Theorie + Praktijk
 
 Lesdag 2 /
 SCIOS-examen Theorie 

 PI of EBI Scope 7c
 SCIOS-examen
 Praktijk
 
PI of EBI Scope 7c
 26 november 2019  3 december 2019  Week 50 of 51

NB: Praktijkexamens worden per praktijklocatie op een andere datum ingepland. Bij aanvang van de cursus wordt de indeling in praktijkgroepen gemaakt. 

Om periodieke, eerste of bijzondere inspecties aan olietoevoerleidingen naar stookinstallaties te mogen uitvoeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen PI of EBI Scope 7c succesvol aflegt. Deze instructie bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Doelgroep
De instructie is bedoeld voor technici met ruime praktijkervaring.
Wilt u de opleiding afsluiten met een EBI-examen, dan geldt daarnaast de entree-eis:

  •  een SCIOS-erkend diploma PI Scope 7c, naast een ruime praktijkervaring.

Inhoud
De instructie wordt verzorgd door TKC Opleidingen, dat sinds begin 2019 onderdeel uit maakt van onze organisatie (lees hier het nieuwsbericht). Het hoge praktijkgehalte van de opleiding wordt gegarandeerd door ervaren docenten en de installaties die worden gebruikt tijdens de praktijkdagen. Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal.

Deze cursus bestaat vooral uit theorie, aangevuld met diverse voorbeelden en situaties uit de praktijk. Op basis van de bestaande wet - en regelgeving wordt inhoud gegeven aan de cursus. In de instructie EBI-inspecties scope 7c ligt de nadruk op nieuwe leidingen. 

Cursisten dienen in het bezit te zijn van de vigerende NEN-normen voorafgaand aan de cursus. De cursus is opgebouwd rondom de actuele normen en criteria. De lesstof behandelt rapportages, typen leidingmateriaal, afsluiters en het kunnen uitvoeren van dichtheidsbeproevingen. Er wordt veel gerekend, berekend en geoefend.

Duur en lestijden
De instructie bestaat uit 3 dagdelen (2 dagdelen theorie en 1 dagdeel praktijk).
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
Daarnaast dient u zelf de theorie te bestuderen. Dit neemt circa 4 uur in beslag.
De opleiding kan worden afgesloten met een SCIOS examen. Als u hier niet voor kiest, ontvangt u een Certificaat van Deelname.

SCIOS examen 
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10. de hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen.
Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

disclaimer privacy colofon sitemap