Instructie Periodieke Inspecties SCIOS Scope 5a

PI SCIOS Scope 5a

Periodieke Inspecties SCIOS Scope 5a
> 14 november *

Kosten per persoon: € 3.150,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 625,-), incl. lunches en lesmateriaal
Locatie: Den Bosch voor theorie, de praktijklocaties zijn afhankelijk van de instroom en geografische herkomst van cursisten

* De instructie staat gepland op (voor de instructie die start in september nog onder voorbehoud van voldoende deelnemers):

 Lesdag 1
 Theorie
 Lesdag 2
 Theorie
 Lesdag 3
 Theorie
 Lesdag 4
 Theorie
 Lesdag 5
 Theorie
 14 november 2019  21 november 2019  28 november 2019  6 december 2019  12 december 2019
 Lesdag 6
 Praktijk in groep max 5 p.
 Lesdag 7
 
Praktijk in groep max 5 p.
 Lesdag 8 /
 SCIOS examen Theorie
 SCIOS examen
 Praktijk
 
 9 januari 2020
 
 16 januari 2020
 
 24 januari 2020
 
 30 januari 2020 of
 31 januari 2020
 

NB: Praktijkexamens worden per praktijklocatie op een andere datum ingepland. Bij aanvang van de cursus wordt de indeling in praktijkgroepen gemaakt. 

Om Periodieke Inspecties uit te voeren aan installaties, gestookt op vaste brandstof zoals hout en biomassa, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen PI Scope 5a succesvol aflegt. Deze instructie bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen met een technische achtergrond en ervaring in het werkveld. 

Inhoud
De instructie wordt verzorgd door TKC Opleidingen, dat sinds begin 2019 onderdeel uit maakt van onze organisatie (lees hier het nieuwsbericht). Het hoge praktijkgehalte van de opleiding wordt gegarandeerd door ervaren docenten en de installaties die worden gebruikt tijdens de praktijkdagen. Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal.

Aan de orde komen onder meer de verschillende typen biomassa- en andere stookinstallaties met vaste brandstof. Aan de hand van onderhoudsrapporten en controlelijsten worden alle noodzakelijke onderdelen behandeld en toegelicht. De lesgroepen voor de praktijkinstructie bestaan maximaal uit 5 deelnemers, zodat door elke deelnemer optimaal geoefend kan worden.

Duur en lestijden
De instructie bestaat uit 15 dagdelen (11 dagdelen theorie en 4 dagdelen praktijk).
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
Zelfstudie: 24 uur. U dient zelf de theorie te bestuderen en gedurende de opleiding in het eigen bedrijf de praktijkervaring nog verder uit te bouwen.
Locatie: Den Bosch voor theorie, de praktijklocaties zijn afhankelijk van de instroom en geografische herkomst van cursisten.
De opleiding kan worden afgesloten met een SCIOS examen. Als u hier niet voor kiest, ontvangt u een Certificaat van Deelname.

SCIOS examen
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. 
Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

disclaimer privacy colofon sitemap