Instructie Periodieke Inspecties SCIOS Scope 2

PI SCIOS Scope 2

Periodieke Inspecties SCIOS Scope 2
> Op aanvraag *

Kosten per persoon: € 2.945,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 625,-), incl. lunches en lesmateriaal
Locatie: Schaarsbergen voor theorie, de praktijklocaties zijn afhankelijk van de instroom en geografische herkomst van cursisten

* De instructie staat gepland op:

Lesdag 1
Theorie
Lesdag 2
Theorie
Lesdag 3
Theorie
Lesdag 4
Praktijk
10 september 2019  17 september 2019  24 september 2019  1 oktober 2019 
Lesdag 5
Praktijk
Lesdag 6
Praktijk
Lesdag 7/
SCIOS-examen theorie
SCIOS examen
praktijk
8 oktober 2019 15 oktober 2019 22 oktober 2019 28 of 29 oktober 2019

**Praktijkexamens worden per praktijklocatie op een andere datum ingepland. Bij aanvang van de cursus wordt de indeling in praktijkgroepen gemaakt. 

Om Periodieke Inspecties aan gas- of oliegestookte verwarmingsketels of luchtverhitters met ventilatorbranders uit te voeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen PI Scope 2 succesvol aflegt. Deze instructie bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Doelgroep
Instroom op deze opleiding is mogelijk voor mensen die aantoonbaar kunnen maken te beschikken over een langjarige- en ruime praktijkervaring in Scope 2

Inhoud
De instructie wordt verzorgd door TKC Opleidingen, dat sinds begin 2019 onderdeel uit maakt van onze organisatie (lees hier het nieuwsbericht). Het hoge praktijkgehalte van de opleiding wordt gegarandeerd door ervaren docenten en de installaties die worden gebruikt tijdens de praktijkdagen. Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal.

Aan de orde komen onder meer de verschillende typen installaties, verbrandingstechniek, ketels en branders, gasstraten, veel nadruk op beveiligingen, de opstellingsruimte en het correct hanteren van meetinstrumenten. Aan de hand van onderhoudsrapporten en controlelijsten worden alle noodzakelijke onderdelen behandeld en toegelicht. Van een stookproef tot het kunnen hanteren van rapportage en richtlijnen van een EBI’er. De lesgroepen voor de praktijkinstructie bestaan maximaal uit 5 deelnemers, zodat door elke deelnemer optimaal geoefend kan worden.

Duur en lestijden
De instructie bestaat uit 13 dagdelen (7 dagdelen theorie en 6 dagdelen praktijk).
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur. 
Daarnaast dient u zelf de theorie te bestuderen en gedurende de opleiding in het eigen bedrijf de praktijkervaring nog verder uit te bouwen.
Locatie: Schaarsbergen voor theorie, de praktijklocaties zijn afhankelijk van de instroom en geografische herkomst van cursisten.
De opleiding kan worden afgesloten met een SCIOS examen. Als u hier niet voor kiest, ontvangt u een Certificaat van Deelname.

SCIOS examen 
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10. de hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. 
Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

disclaimer privacy colofon sitemap