Instructie Periodiek Onderhoud SCIOS Scope 1 en 2

PO SCIOS Scope 1 en 2

Technicus Periodiek Onderhoud SCIOS Scope 1 en 2

Kosten per persoon: € 2.395,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 595,-), incl. lunches en lesmateriaal
Locatie: Schaarsbergen voor theorie, de praktijklocaties zijn afhankelijk van de instroom en geografische herkomst van cursisten

* De instructie staat gepland op:

Lesdag 1
Theorie
Lesdag 2
Theorie
Lesdag 3
Theorie
Lesdag 4
Theorie
Lesdag 5
Praktijk
Lesdag 6
Praktijk
Lesdag 7
Praktijk
SCIOS
examen
8 mei 2019 15 mei 2019 22 mei 2019 29 mei 2019 5 juni 2019 12 juni 2019 19 juni 2019 ntb **

** Momenteel werken SCIOS en de drie aangewezen examenbureaus, waaronder Parkstad Opleidingen, aan examens nieuwe stijl; deze kunnen in de loop van 2019 worden afgenomen. Alle partijen streven ernaar zo spoedig mogelijk weer examens af te nemen.

Om Periodiek Onderhoud aan gas- of oliegestookte verwarmingsketels of luchtverhitters uit te voeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen PO Scope 1 en 2 succesvol aflegt. Deze instructie bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen met een technische achtergrond en ervaring in het werkveld. Werkzaam bij installatie- of servicebedrijven, branderleveranciers en/of ketelfabrikanten of gebouwbeheerders.

Inhoud
De instructie wordt verzorgd door TKC Opleidingen, dat sinds begin 2019 onderdeel uit maakt van onze organisatie (lees hier het nieuwsbericht). Het hoge praktijkgehalte van de opleiding wordt gegarandeerd door ervaren docenten en de installaties die worden gebruikt tijdens de praktijkdagen. Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal.

Aan de orde komen onder meer de verschillende typen installaties, verbrandingstechniek, ketels en branders, gasstraten, beveiligingen, de opstellingsruimte en het correct hanteren van meetinstrumenten. Aan de hand van onderhoudsrapporten en controlelijsten worden alle noodzakelijke onderdelen behandeld en toegelicht: van een stookproef tot het kunnen hanteren van rapportage en richtlijnen van een EBI-er of PI-er. De lesgroepen voor de praktijkinstructie bestaan maximaal uit 5 deelnemers, zodat door elke deelnemer optimaal geoefend kan worden.

Duur en lestijden
De instructie bestaat uit 14 dagdelen (8 dagdelen theorie en 6 dagdelen praktijk).
Lestijden: van 08.00 tot 15.00 uur (theoriedagen), van 08.00 tot 16.00 uur (praktijkdagen).
Daarnaast dient u zelf de theorie te bestuderen en gedurende de opleiding in het eigen bedrijf de praktijkervaring nog verder uit te bouwen.
Locatie: Schaarsbergen voor theorie, de praktijklocaties zijn afhankelijk van de instroom en geografische herkomst van cursisten.
De opleiding kan worden afgesloten met een SCIOS examen. Als u hier niet voor kiest, ontvangt u een Certificaat van Deelname.

SCIOS examen
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10. de hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. Alle SCIOS examenbureaus werken momenteel hard aan examens nieuwe stijl; vanaf welke datum in 2019 deze kunnen worden afgenomen is nu nog niet bekend.

Anderen keken ook naar:

Instructies voor de overige SCIOS Scopes 3, 4 en 5 voor stookinstallaties en de Scopes 7b en 7c voor brandstofleidingen worden in de loop van 2019 aan het lesprogramma toegevoegd. Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact met ons op!

disclaimer privacy colofon sitemap