Instructie Eerste of Bijzondere Inspecties SCIOS Scope 4d

EBI SCIOS Scope 4d

Instructie Eerste of Bijzondere Inspecties SCIOS Scope 4d (+ optioneel 7c)
> 29 oktober *

Kosten per persoon instructie EBI SCIOS Scope 4d: € 1.495,- (optioneel: EBI SCIOS Scope 7c à € 645,-)
excl. btw en SCIOS-examen Scope 4d (€ 625,-) en optioneel Scope 7c (€ 575,-), incl. lunches en lesmateriaal. 
Locatie: Den Bosch voor theorie, de praktijklocaties zijn afhankelijk van de instroom en geografische herkomst van cursisten

* De instructie staat gepland op (voor de instructie die start in september nog onder voorbehoud van voldoende deelnemers):

 Lesdag 1 Scope 4d
 Theorie
 
 Lesdag 2 Scope 4d
 Theorie
 
 Lesdag 3 Scope 4d
 Praktijk: per groep max 5 p.
 
 Lesdag 4 /
 SCIOS examen Theorie 
 EBI Scope 4d
 29 oktober 2019  5 november 2019  12 november 2019  19 november 2019
 Optioneel
 Lesdag 1 Scope 7c
 Theorie
 Optioneel
 Lesdag 2 theorie Scope 7c/

 SCIOS examen Theorie EBI 7c
 SCIOS examen 
 Praktijk  EBI Scope 4d
 optioneel: EBI Scope 4d + 7c
 
 26 november 2019  3 december 2019  Week 50 of 51  

NB: Praktijkexamens worden per praktijklocatie op een andere datum ingepland. Bij aanvang van de cursus wordt de indeling in praktijkgroepen gemaakt. 

Om Eerste of Bijzonder Inspecties aan verbrandingsmotoren met diesel als brandstof uit te voeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen EBI Scope 4d succesvol aflegt. Deze instructie bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.
NB: Ook de brandstoftoevoerleiding dient te worden geïnspecteerd; deze valt onder SCIOS Scope 7c. Omdat de inspecteur vaak een gecombineerde certificering voor de Scopes 4d en 7c wenst, is in de planning de instructie en het examen voor Scope 7c als optie toegevoegd.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen met een technische achtergrond en ervaring in het werkveld. 

Inhoud
De instructie wordt verzorgd door TKC Opleidingen, dat sinds begin 2019 onderdeel uit maakt van onze organisatie. Het hoge praktijkgehalte van de opleiding wordt gegarandeerd door ervaren docenten en de installaties die worden gebruikt tijdens de praktijkdagen. Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal.

Aan de orde komen onder meer de verschillende typen dieselmotoren, waaronder de noodstroomaggregaten. Aan de hand van onderhoudsrapporten en controlelijsten worden alle noodzakelijke onderdelen behandeld en toegelicht. De lesgroepen voor de praktijkinstructie bestaan maximaal uit 5 deelnemers, zodat door elke deelnemer optimaal geoefend kan worden.

Duur en lestijden
De instructie bestaat uit 7 dagdelen (5 dagdelen theorie en 2 dagdelen praktijk), met optioneel 3 dagdelen voor Scope 7c.
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur.
Zelfstudie: 12 uur. U dient zelf de theorie te bestuderen en gedurende de opleiding in het eigen bedrijf de praktijkervaring nog verder uit te bouwen.
Locatie: Den Bosch voor theorie, de praktijklocaties zijn afhankelijk van de instroom en geografische herkomst van cursisten.
De opleiding kan worden afgesloten met een SCIOS examen. Als u hier niet voor kiest, ontvangt u een Certificaat van Deelname.

SCIOS examen
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. 
Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

disclaimer privacy colofon sitemap