Instructie Eerste of Bijzondere Inspectie Brandstofleidingen SCIOS Scope 7a

EBI SCIOS Scope 7a

Eerste of Bijzondere Inspectie brandstofleidingen SCIOS Scope 7a
> 01 april *

Kosten per persoon: € 1.140,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 575,- in 2020), incl. lunches en materiaal
 

* De instructie staat gepland op:

 Lesdag 1
 
 Lesdag 2
 
 Lesdag 3 /
 SCIOS examen theorie
 SCIOS-examen
 praktijk
 1 april 2020  7 of 8 april 2020  15 april 2020  21 of 22 april 2020

NB: SCIOS heeft besloten voorlopig alleen een theorie-examen af te nemen. Naar verwachting wordt in 2020 wel een praktijkexamen afgenomen. Praktijkexamens worden per praktijklocatie op een andere datum ingepland. Bij aanvang van de cursus wordt de indeling in praktijkgroepen gemaakt. 

Om eerste of bijzondere inspecties aan aardgastoevoerleidingen naar stookinstallaties en/of industriële aardgastoevoerleidingen met een gasdruk van minder dan 500 mbar te mogen uitvoeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u het SCIOS-examen EBI Scope 7a succesvol aflegt. Deze instructie bereidt u voor op dit examen. Voor de overige certificatie-eisen verwijzen wij u naar de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor technici die aantoonbaar beschikken over een SCIOS-erkend diploma PI Scope 7a, naast een ruime praktijkervaring.

Inhoud
De instructie wordt verzorgd door TKC Opleidingen, dat sinds begin 2019 onderdeel uit maakt van onze organisatie (lees hier het nieuwsbericht). Het hoge praktijkgehalte van de opleiding wordt gegarandeerd door ervaren docenten en de installaties die worden gebruikt tijdens de praktijkdagen. Kennis en praktische toepasbaarheid staan centraal.

Deze cursus bestaat vooral uit theorie, aangevuld met diverse voorbeelden en situaties uit de praktijk. Op basis van de bestaande wet - en regelgeving wordt inhoud gegeven aan de cursus. In de instructie EBI-inspecties scope 7a ligt de nadruk op nieuwe leidingen. 

Cursisten dienen in het bezit te zijn van de vigerende NEN-normen voorafgaand aan de cursus. De cursus is opgebouwd rondom de actuele normen en criteria. De lesstof behandelt rapportages, typen leidingmateriaal, afsluiters, functie en werking gasdrukregelaars en het kunnen uitvoeren van dichtheidsbeproevingen. Er wordt veel gerekend, berekend en geoefend.

Duur en lestijden
De instructie bestaat uit 5 dagdelen (3 dagdelen theorie en 2 dagdelen praktijk).
Lestijden: van 08.00 tot 15.00 uur. In 2020: van 09.00 tot 16.00 uur.
Daarnaast dient u zelf de theorie te bestuderen. Dit neemt circa 4 uur in beslag.
De opleiding kan worden afgesloten met een SCIOS examen. Als u hier niet voor kiest, ontvangt u een Certificaat van Deelname.

SCIOS examen 
Het SCIOS examen wordt afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen.
Ons examenreglement, de leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Een volledig overzicht van onze opleidingen, examens en periodieke kennistoetsen vindt u in onze opleidingenmatrix voor de SCIOS Scopes 1 t/m 7c.

disclaimer privacy colofon sitemap