Examens SCIOS Scopes 1 t/m 7c

SCIOS examens stookinstallaties Scopes 1 t/m 7c
Op aanvraag

Kosten per persoon en per examen: € 625,- (m.u.v. examen PI en EBI Scope 7a en 7c: € 575,-)
excl. btw en instructie

Onze instructies bereiden u voor op de SCIOS examens, die u succesvol moet afleggen om uw SCIOS-certificering te behalen. In onze opleidingenmatrix kunt u nagaan welke instructie(s) u nodig heeft. Wilt u alleen het SCIOS examen bij Parkstad Opleidingen afleggen, lees dan verder.

Om SCIOS gecertificeerd onderhoud of inspecties aan stooktoestellen en brandstoftoevoerleidingen onder Scopes 1 t/m 7c uit te voeren, vraagt de certificatieregeling SCIOS dat u eenmalig het SCIOS-examen voor de betreffende Scope en de betreffende werkzaamheden (PO / PI / EBI) succesvol aflegt. U kunt SCIOS examen doen bij Parkstad Opleidingen, ook als u elders uw opleiding heeft genoten.

SCIOS examens nieuwe stijl
Op 27 mei jl. had Parkstad Opleidingen de primeur om de eerste SCIOS examens stookinstallaties nieuwe stijl af te nemen. Medio juli hadden we ruim 50 examens afgenomen.
Parkstad Opleidingen is examenbureau voor alle SCIOS Scopes voor zowel stookinstallaties als elektrotechnische installaties.
Het theorie examen wordt afgenomen in Den Bosch, waar het praktijkexamen wordt afgenomen hangt af van de scope waarvoor u examineert. Er moet immers een geschikt toestel voorhanden zijn.
De duur van de examens variëren per scope. Dat geldt ook voor de aanvangstijden, omdat de examens individueel zijn. 
Als het examen zowel in de voor- als namiddag plaats vindt, verzorgen wij uw lunch. 
Het examenreglement en leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Planning
Juli 2019 zijn de volgende SCIOS examens nieuwe stijl beschikbaar: PO, PI en EBI voor Scope 1 en 2, PI en EBI voor Scope 7a.
In de loop van 2019 komen alle SCIOS-examens beschikbaar. In onze opleidingenmatrix vindt u een overzicht van alle examens en voorbereidende instructies, die Parkstad Opleidingen verzorgt. 

Interesse?
Veel examenkandidaten ervaren de examens als pittig. Wij adviseren daarom altijd eerst een instructie te volgen. Dat kan ook bij een ander opleidingsinstituut. Wilt u een SCIOS examen afleggen zonder voorbereidende instructie? Dat is uiteraard mogelijk. Neemt u contact op met onze planningsafdeling voor een beschikbare examendatum: 088 - 467 73 73.

disclaimer privacy colofon sitemap