SCIOS Scope 8 Periodieke Kennistoets

Periodieke Kennistoets SCIOS Scope 8
Op aanvraag
Op aanvraag

Kosten per persoon: € 199,- excl. btw, inclusief SCIOS Bewijs van slagen

 

Kijk hier voor onze Coronamaatregelen.

Bij installateurs en inspectiebedrijven met een SCIOS certificering moeten de inspecteurs over een SCIOS erkenning beschikken. Om voor de SCIOS Scope 8 erkenning in aanmerking te komen, dienen inspecteurs normaliter een SCIOS examen af te leggen. Uitzondering vormen die organisaties die voorheen gecertificeerd waren volgens de Criteria voor Toezicht en die in 2014 en 2015 gebruik hebben gemaakt van de overgangsregeling. De kennis van hun inspecteurs werd alleen tijdens een praktijkaudit beproefd. Hij/zij hoefde geen diploma te halen.

Inspecteurs met een SCIOS erkenning uit de overgangsregeling - verkregen zonder SCIOS Scope 8 diploma - moeten voor 31 december 2020 slagen voor Periodieke Kennistoets 
Sinds juli 2019 legt SCIOS aan alle erkende inspecteurs een Periodieke Kennistoets op. Deze toets moet voortaan elke zes jaar worden afgelegd. De toets test alleen uw kennis van de theorie, de praktijktoetsing gebeurt immers tijdens de periodieke praktijkaudits door uw certificerende instelling. Heeft u geen SCIOS Scope 8 diploma omdat u van de overgangsregeling gebruik maakte, dan behoort u tot de eerste lichting en dient u voor 31 december 2020 te slagen voor de Periodieke Kennistoets.
 

Appeltje-eitje?
SCIOS stelt: “Om een idee te krijgen of de benodigde kennis voorhanden is, kunnen de kennis- en bekwaamheidseisen worden geraadpleegd. Het is niet vereist om een opfriscursus te volgen voordat de toets wordt gedaan. Het slagingspercentage bij de examens ligt om een veelheid van redenen niet bijzonder hoog. Houd daarmee rekening en vat ook de periodieke toets niet te licht op.“ 

Examenbureau
De SCIOS Periodieke Kennistoetsen worden afgenomen door een van de drie door SCIOS aangewezen examenbureaus. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10. Het examenreglement, onze leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Interesse?
Wilt u een Periodieke Kennistoets afleggen zonder voorbereidende opfrisinstructie. Meld u aan via de link bovenaan de pagina en het aanmeldformulier en vermeld om welke Scope het gaat. Toch eerst meer voorbereiding nodig? Volg dan onze eendaagse theoretische opfriscursus.

FAQ:

Anderen keken ook naar:

 

disclaimer privacy sitemap cookies