SCIOS Scope 10 opfriscursus voor SCIOS Periodieke Kennistoets

1-daagse voorbereiding op SCIOS Scope 10 Periodieke Kennistoets
26 september 2023
09 november 2023

Kosten per persoon: € 498,- excl. btw en SCIOS Periodieke Kennistoets Scope 10 (€ 240,-), incl. lunch en lesboek. 

 

Planning (genoemde data gaan door bij voldoende deelnemers):

Schinnen  
Lesdag 1 SCIOS Scope 10 Periodieke Toets
9 november 2023 14 november 2023

 

Den Bosch  
Lesdag 1 SCIOS Scope 10 Periodieke Toets
26 september 2023 10 oktober 2023


Bij installateurs en inspectiebedrijven met een SCIOS-certificering moeten de inspecteurs over een SCIOS-erkenning beschikken. Om voor de SCIOS Scope 10 erkenning in aanmerking te komen, dienen inspecteurs een SCIOS-examen af te leggen. De SCIOS Scope 10-inspectie vloeit voort uit de NTA 8220 “Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico”. Dit is een inspectiemethode die in 2017 door verzekeraars en inspecteurs is ontwikkeld om het risico op brand in elektrische installaties in kaart te brengen. Na het afleggen van het SCIOS-examen dienen erkende inspecteurs elke zes jaar een Periodieke Kennistoets af te leggen. Deze toets test alleen uw kennis van de theorie; de praktijktoetsing gebeurt immers tijdens de periodieke praktijkaudits door uw certificerende instelling. 

De periodieke kennistoets wordt digitaal afgenomen.
Tip
Beantwoord eerst alle vragen die u gemakkelijk kunt beantwoorden, dan heeft u daar in elk geval voldoende tijd voor. Ga daarna terug naar de nog niet beantwoorde vragen.
 

Meer informatie vindt u op de SCIOS website.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen die eerder hun diploma voor SCIOS Scope 10 hebben gehaald en SCIOS gecertificeerd wensen te blijven. Er is gekozen voor een gefaseerde invoering. Wanneer u aan de beurt bent, hangt af van het moment waarop uw diploma heeft gehaald: 

Fase  Doelgroep SCIOS-gecertificeerden
1 uiterlijk 31 december 2020 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die geen diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid is afgegeven dan wel dat het diploma voor 1999 is uitgegeven.
2 uiterlijk 31 december 2021 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2004 is afgegeven.
3 uiterlijk 31 december 2022 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2009 is afgegeven.
4 uiterlijk 31 december 2023 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2014 is afgegeven.
5 uiterlijk  31 december 2024 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2019 is afgegeven.
6 Uiterlijk 31 december 2025 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die in 2019 het diploma hebben behaald van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat.


Inhoud
Deze theoretische opfriscursus bereidt u voor op de SCIOS Periodieke Kennistoets. Let wel: u bestudeert de theorie thuis (lesboek ontvangt u vooraf), tijdens de instructie kunt u hierover vragen stellen en raakt u vertrouwd met de opgaven van de Periodieke Kennistoets.

Sinds 1 juli 2021 is IB22 verplicht toe te passen bij SCIOS-inspecties scopes 8, 10 en 12. IB22 maakt hierdoor onderdeel uit van het lesmateriaal én het theorie-examen.

Duur en groepsgrootte
De open cursus duurt 2 dagdelen (van elk 3 uur).
Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur (graag 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn).
Zelfstudie: ca. 18 uur.
Het examen, dat wordt afgenomen door Parkstad Opleidingen, vindt op een andere dag plaats zodat u zich goed hierop kunt voorbereiden. 
Onze leverings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier. Het examenreglement vindt u hier

Opfriscursus Wiskunde

Inzicht in en goede kennis van wiskunde is belangrijk voor een technische opleiding. Bij diverse SCIOS-inspecties dienen namelijk berekeningen uitgevoerd te worden. Is uw wiskundekennis in de loop der jaren weggezakt? Dan kunt u met de eendaagse Opfriscursus Wiskunde uw kennis ophalen én u alvast goed voorbereiden op een technische opleiding bij ons. 

FAQ:

Anderen keken ook naar:

 

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign